Foto: Pressefoto
Foto: Pressefoto

H.K.H. Kronprinsessen åbner sorgcenter i Vejle

Velfærd

11/08/2023 09:07

Redaktionen

Det Nationale Sorgcenter indvier den 22. august 2023 et nyt center i Region Syddanmark placeret i Vejle. Her vil H.K.H Kronprinsessen, som er protektor for organisationen, være med til den officielle indvielse af den nye afdeling.

Sorg er et livsvilkår, som rammer alle på et tidspunkt i livet. For nogle mennesker er det en så hård tid, at de har brug for hjælp. En sådan hjælp vil der fremover være at hente i Vejle, i første omgang overvejende for børn, unge og deres familier, der bor i Region Syddanmark. Det glæder direktøren i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, at Kronprinsessen vil hjælpe med til at gøre opmærksom på udfordringerne ved sorgen.

- Jeg er meget glad for, at Kronprinsessen hjælper med at bryde et tabu ved at tale om sorgen. Hun baner dermed vejen for andre og gør det nemmere for dem at tale om deres sorg, siger han.

Flere tusinde har allerede taget imod tilbud om hjælp og behandling i blandt andet afdelingen i København. Men det glæder Preben Engelbrekt, at sorg-rådgivning og -behandling nu bliver langt mere relevant for en større kreds af sorgramte, da det nye sorgcenter i Vejle vil sikre at flere danskere uden for hovedstadsregionen får nemmere adgang til den nødvendige og tilstrækkelige støtte, når alvorlig sygdom eller død rammer familien.

Ole Kirk’s Fond har siden 2014 støttet Det Nationale Sorgcenter og er glade for at kunne bidrage til etablering af det nye center, som vil betyde, at sorgramte børn, unge og deres familier i Region Syddanmark vil få adgang til hjælp og støtte i deres nærområde.

- Sorg over at have mistet en forælder eller nært familiemedlem kan trække dybe spor langt ind i voksenlivet, hvis ikke vi giver en håndsrækning til de ramte børn og unge. Derfor er vi utrolig glade for at støtte op om, at Det Nationale Sorgcenter nu kan tilbyde hjælp til endnu flere i Danmark. Med deres vigtige indsatser er vi med til at forebygge, at sorg over at have mistet ikke udvikler sig og bliver til alvorlig mistrivsel og dermed genetablere de gode forudsætninger for, at de fortsat får en positiv udvikling i livet, fortæller Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Helende Arkitektur

Det nye center er placeret centralt i Vejle by i den lokalt kendte og historiske bygning, Villa Flegborg, hvor lokalerne er indrettet ud fra viden fra den Helende Arkitektur kombineret med kunstneriske og kreative oplevelser. Det er tanken, at indretningen skal understøtte aktiviteter relateret direkte eller indirekte til terapien og sorgprocessen.

Det kan blandt andet ske i ”Hjerterummet”, hvor de besøgende møder et ”Mindetræ”, som er et sted, hvor man får rum og mulighed for at udtrykke, reflektere og bearbejde sin sorg. For det er vigtigt at give sig tid til at mindes de døde.

Etablering af Hjerterummet er blevet en mulighed, da Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond velvilligt har finansieret arbejdet.

Hjælp til børn og unge

I Vejle vil børn og unge blive tilbudt specialiseret sorgterapi i Børn, Unge & Sorg, som er den del af Det Nationale Sorgcenter, ligesom i København, Aarhus og Odense. Takket være K G Fonden vil man i huset også finde frivillige, der alle selv har mistet. De afholder caféaftener og tilbyder telefonrådgivning, chat og brevkasse på Sorglinjen, som har til huse i bygningen.

- Jeg ved ikke, hvordan mit liv ville have set ud, hvis jeg ikke var kommet i en sorggruppe. Jeg tror på mange måder, at det har reddet mit liv, fortæller Iben, der har mistede sin mor, og derfor været klient hos Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter.

Mest Læste

Annonce