Hæv ambitionerne på madområdet i folkeskolen!

Velfærd

05/03/2014 10:37

Professionshøjskolen Absalon

Skoledagen bliver længere, og der bliver færre timer til madkundskab - ambitionerne for måltider og mad i folkeskolen skal hæves og gøres til et læringsrum, siger to eksperter op til konference om folkeskolereformen den 6. marts i Roskilde.

Den 6. marts vil førende eksperter og undervisningsminister Christine Antorini sætte bevægelse i folkeskolen på skoleskemaet, når det nationale Videncenter KOSMOS byder til konference på University College Sjælland i Roskilde den 6. marts.

Eksperterne vil på konferencen ”Bevægelse i skolen – skolen i bevægelse” se på muligheder og udfordringer i implementeringen af bevægelse og idræt i forbindelse med den kommende folkeskolereform.

Op til konferencen opfordrer to eksperter i et blogindlæg på folkeskolen.dk til, at ambitionerne på madområdet i folkeskolen bliver hævet.

Videncenterleder Børge Koch, det nationale videncenter KOSMOS og lektor Agnete Hoffmeyer fra University College Sjælland skriver blandt andet:

"Hvorfor fylder mad og måltids delen ikke mere i den kommende skolereform, end den gør?

Selv om det nuværende fag ”hjemkundskab” afløses af ”madkundskab” med tilhørende nye fælles mål, så er det nok begrænset, hvad man kan nå omkring maddannelse i skoleforløbet forhold til det afsatte timetal for området, - med mindre denne del fremadrettet skal eller vil blive placeret i de understøttende undervisningstimer.

Som det fremgår af aftaleteksten for den kommende skolereform, så skal både håndarbejde, sløjd og madkundskab fremadrettet til sammen deles om hhv. 3 ugentlige lektioner på 4. klassetrin, 4 ugentlige lektioner på hhv. 5.- og 6 klassetrin og 2 ugentlige lektioner på 7. klassetrin. Tre fag, der for år tilbage havde tilsammen 6 ugentlige lektioner på udvalgte klassetrin!

Børnene skal desuden være længere tid i skole. På mange fritidshjem, SFO’er og fritidsklubber har der hidtil været et vist fokus på mad og måltider, da børnene har tilbragt en del tid efter skole her – og har haft brug for noget ekstra at spise og drikke.

Hvad sker der nu under folkeskolereformen og en længere skoledag med børnenes muligheder for at få tilstrækkeligt med mad og drikke til at kunne holde koncentrationen og energien oppe?

Det bliver, uanset hvad, en nødvendighed at have mere tid til måltider og mad, så hvorfor ikke i højere grad gøre det til et læringsrum og fokusområde?"

Læs de to eksperters blogindlæg på Folkeskolens hjemmeside.    Læs mere om konferencen den. 6. marts i Roskilde "Bevægelse i skolen - skolen i bevægeælse"   

Yderligere oplysninger:

  • Agnete Hoffmeyer, lektor, University College Sjælland, tlf. 7248 2214, [email protected]

 

Mest Læste

Annonce