Jobcentre: Pædagoger kan være med til at finde løsninger

Velfærd

26/02/2014 10:51

Freja Eriksen

Pædagoger kan bidrage til at overskride skel og grænser mellem institutioner og fagområder og finde de bedste løsninger til borgerne.

Landets jobcentre er begyndt at ansætte pædagoger til at hjælpe udsatte og unge arbejdsløse nærmere arbejdsmarkedet, skriver BUPLs fagblad Børn & Unge den 19. februar 2014.

Den 25. februar 2014 udsendte Beskæftigelsesministeriet pressemeddelelse om, at det såkaldte Carsten Koch-udvalg er klar med sine anbefalinger til en ny jobindsats for ledige.

Jeg vil gerne anbefale, at jobcentre fortsætter med at kigge på mulighederne for at ansætte pædagoger, der kan være med til at finde nye løsninger i samarbejde med fx socialrådgivere,  ergoterapeuter og andre relevante professioner afhængig af den konkrete sag og den konkrete borger.

Sæt borgeren i centrum

Det hænger sammen med, at den pædagogiske professionalisme indebærer en evne til at sætte borgeren og brugere i centrum med en empatisk og helhedspræget tilgang.  Det er netop, hvad der er brug for, når det handler om vejledning og sparring på landets jobcentre.

Pædagogerne har via deres uddannelse viden og kunnen i forhold til at arbejde målrettet med behov og potentialer hos udsatte unge og voksne. Det kræver en stor indsigt og en særlig handlekompetence, som netop pædagogerne udvikler både i den teoretiske og den praktiske del af deres uddannelse. Denne kompetence kan føre nye perspektiver og konkrete forslag til arbejdet med borgere og brugere på et jobcenter.

Velfærdsløsninger på tværs af professioner

Det er et område, der er meget opmærksomhed omkring i disse år: At fremtidens arbejdsmarked skal væk fra at tænke de enkelte professioner og fagligheder som siloer, men at de rette velfærdsløsninger skal udvikles og skabes på tværs af professioner.

De pædagogiske kompetencer kan forbedre mulighederne for at bringe brugere og borgeres behov i dialog med lovgivningen og systemets krav - og i det arbejde at finde konkrete muligheder og løsninger, som den enkelte borger kan både håndtere og være i overensstemmelse med.  

Pædagogerne kan med deres baggrund således  medvirke til at overskride skel og grænser mellem institutioner og fagområder for at skabe de bedste løsninger for den enkelte borger, som kan matche både borgerens og de samfundsmæssige krav.

Yderligere oplysninger:

  • Susanne Tellerup, uddannelseschef, Pædagoguddannelsen, University College Sjælland, [email protected], tlf. 7248 1384.

Mest Læste

Annonce