Kenneth J. Gergen møder 230 i Roskilde på torsdag

Velfærd

15/11/17 11:01

Professionshøjskolen Absalon

Den amerikanske psykolog og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Professionshøjskolen Absalon torsdag og fredag denne uge er vært ved en stor international konference der sætter fokus på udsatte børn og unge
Det Verdenskendte Taos institut har sammen med norske UngInvest i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon torsdag og fredag valgt at lægge en stor konference om udsatte børn og unge i Danmark. Blandt andet det norske kronprinspars fond, Egmont Fonden og danske Børnehjælpsdagen støtter op om konferencen, der arrangeres i samarbejde med den verdenskendte Kenneth J. Gergen, hvis teori om socialkonstruktionisme har betydning for millioner af mennesker gennem uddannelse, ledelse, terapi og coaching.    Æresgæst ved mødet bliver den norske ambassadør til Danmark: Ambassadør agréé Aud Kolberg. Velkomsttalen holdes af rektor Camilla Wang og director Ingebjørg Mæland, UngInvest.   Konferencen afvikles under titlen ”Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education” og omhandler, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge bedre. Det gælder især udsatte børn og unge, flygtningebørn og unge, børn og unge fra udsatte hjem samt børn og unge med særlige personlige eller fysiske udfordringer. Et vigtigt tema i den sammenhæng er naturligvis, hvordan man sikrer, at unge kommer videre fra folkeskolen og over i videre uddannelse.   Tilværelsen som social konstruktion  I sammenhænge som disse er Kenneth J. Gergens teori om ”socialkonstruktionismen” oplagt at tage afsæt i. Teorien blev beskrevet af Gergen i 1973 og bygger på, at det enkelte menneskes personlighed, følelser, holdninger og viden er opstået som resultat af et socialt samspil med omverdenen. Socialkonstruktionismen nyder derfor i dag stor anerkendelse inden for psykologi, sociologi, uddannelse og ledelse. Det gælder også i forhold til konferencen, der har til mål at modvirke de udfordringer, der rammer udsatte børn og unge. Konferencen har tiltrukket 230 deltagere fra en bred målgruppe af professionelle, der arbejder med temaet, typisk undervisere, terapeuter, konsulenter, ledere, pædagoger og socialrådgivere.    Internationale forskere og studerende Kenneth J Gergen bliver hovedtaler på konferencen, der også har en række andre internationale talere på programmet. Centerchef i Center for Skole og Læring på Absalon Stina Løvgreen Møllenbach siger:  "Tilblivelsen af denne enestående konference er et resultat af et stærkt internationalt netværk. Temaet ”børn og unge på kanten” er særdeles aktuelt, både i Danmark og i udlandet, og med denne konference sætter vi lys på, hvordan vi gennem kollektive indsatser kan medvirke til at udvikle og styrke børn og unges livsmuligheder. Der er ingen tvivl om, at konferencens indhold bliver et stærkt bidrag til både forskning og uddannelse - og til inspiration for alle de mange, der deltager, både fra ind- og udland”, fortæller centerchefen.    Viden skabes i fællesskab Konferencen bliver afviklet i den ånd, som socialkonstruktionismen inviterer til: At al eksisterende viden er relevant – uanset om det er forskning, teorier eller menneskelige erfaringer i praksis. Al ny viden bliver skabt i fællesskab, og konferencen fokuserer derfor på - i fællesskab - at skabe og dele viden og udvikle praksis med det formål at forbedre mulighederne for de udsatte børn og unge. For at give konferencens idéer og konklusioner maksimal spredning, vil der efterfølgende blive udgivet et slutdokument og et videomateriale til inspiration for alle, der professionelt, privat eller politisk ønsker at gøre en forskel.    Tidligere afholdt i Norge En lignende konference blev sidste år med stor succes afholdt i Norge med støtte fra blandt andet ”Kronprinsparets Fond” – en fond, der har til formål at hjælpe udsatte unge. Derfor har fonden besluttet at fortsætte støtten til konferencen i Danmark også Den brede støtte glæder ikke mindst lektor på læreruddannelsen på Absalon Karsten Mellon, der har skrevet flere bøger afsæt i socialkonstruktionismen i samarbejde med Kenneth J. Gergen. Han er projektleder på konferencen, der i øvrigt også modtager betydelig støtte fra Egmontfonden. ”Det er fantastisk at opleve den store opbakning, og at 230 har tilmeldt sig. Det er en stor interesse for at være med, når nye visioner skabes, og det er jo netop det, som socialkonstruktionismen handler om, så jeg glæder mig rigtigt meget til denne konference, der jo bliver noget særligt, når Kenneth J. Gergen personligt er med til at samle trådene,” siger han.   Partnere og arrangører Partnere og bidragsydere til konferencen omfatter bl.a. Professionshøjskolen Absalon (DK), The Taos Institute (USA), UngInvest AIB (NO), Børnehjælpsdagen (DK), Hogeschool de Kempel (Holland), Egmontfonden (DK), Kronprinsparets Fond (NO), Center for Ungdomsforskning – CeFU (DK).   Arrangører: The Taos Institute, USA, UngInvest, Norge, Børnehjælpsdagen og Professionshøjskolen Absalon   Praktisk information Konferencen afholdes 16-17 november 2017.   Deltagere Der er tilmeldt deltagere fra bl.a. Belgien, Canada, Færøerne, Holland, Norge Storbritannien, Syrien og USA. Der er danske deltagere fra universiteter, produktionshøjskoler, folkeskoler, kommuner, ministerier, forskningsinstitutioner og andre.   Talere og oplæg De tre keynote-taler holdes af professor Kenneth Gergen, canadiske dr. Larry Espe og leder af det norske UngInvest Ingebjørg Mæland. Desuden vil der være 29 samtidige oplæg og workshops.   Der vil være en række forskellige tematiske oplæg – med øvelser, rollespil, diskussioner og meget andet, alle omhandlende udsatte børn og unge. Oplev eksempelvis: * Professor Noemi Katznelson fra Center for Uddannelsesforskning: Youth, motivation – and research impact on practice and policies. * Professor Reinhard Stelter og Knud Ryom fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet: Youth, Team sports and Citizenship. * Konsulent fra Undervisningsministeriet Jonas Paustian Borup: Developing more inclusive education for all children – including children and youth on the edge of the educational system.   Program og yderligere information www.kortlink.dk/rwmt

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce