Kommunal eller privat – hvilke plejehjem har det største fokus på den enkelte ældre?

Velfærd

16/12/2016 14:03

Chefkonsulent

En ny rapport, der sammenligner kvaliteten på kommunale og private plejehjem, viser at de kommunale plejehjem kan lære noget af de privates individuelle tilgang til de ældre. Omvendt viser rapporten også, at de kommunale plejehjem er bedst til proces

Forskningsrapporten ”Kvalitet på offentlige og private plejecentre i Danmark”, der netop er blevet offentliggjort, har kortlagt kvaliteten på de kommunale og private plejehjem. I rapporten opereres med tre supplerende kvalitetsforståelser: strukturel/input-kvalitet, proceskvalitet og outcome-kvalitet.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Som det fremgår af rapporten, at de private har et stort fokus på service til den enkelte borger. De private leverandører er meget optaget af den leverede kvalitet, tilfredsheden med ydelsen, at maden er tilberedt på stedet, at man systematisk gennemgår de individuelle handleplaner og andre forhold, som borgerne efterspørger. Der er samtidig noget, der tyder på, at outcome-kvaliteten er højere på private plejecentre. Noget tyder på, at antallet af faldulykker er mindre, og medicinforbruget er mindre.

LÆS FORSKERNES KRONIK OM UNDERSØGELSEN

Det er naturligvis vigtigt at være varsom med at overfortolke resultaterne af rapporten. Men det rapporten giver anledning til, er at overveje de kvalitetsindikatorer, som fremadrettet kan sætte større fokus på outcome-kvaliteten, herunder ikke mindst borgerne og de pårørendes tilfredshed med kvaliteten.

"Måske kan få og klare indikatorer for outcome kvaliteten kunne bidrage til at løsne op i bureaukrati og dokumentationskrav – populært sagt ”kolde hænder”. Man får typisk det, man måler på – derfor mener DI, at vi bør måle mere på den leverede kvalitet frem for struktur og proces", siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.

Et vigtig budskab fra rapporten er, at de offentlige og de private plejehjem kan lære af hinanden. Der er styrker hos begge typer af leverandører, og kvaliteten vil kunne hæves yderligere i et konstruktivt samspil, hvor borgere og pårørende har adgang til en klar vurdering af de enkelte leverandørers kvalitet.

"I sidste ende handler det ikke om, hvorvidt et plejehjem er privat eller offentligt ejet – men om at de ældre har reelt frit valg og får den bedst mulige kvalitet", siger Mette Rose Skaksen.

Mest Læste

Annonce