On-line læring får de studerende ud af busken

Velfærd

20/12/2013 10:00

Professionshøjskolen Absalon

Nogle studerende finder det svært at markere sig, når de skal gøre sig gældende i det fysiske rum. Men når undervisningen formidles via digital kommunikation, kommer de på banen med input og kommentarer. Det er den positive erfaring fra pædagoguddannelsen på University College Sjælland.

Astrid Hestbech, der er cand.com. og underviser på Campus Slagelse i mediefag, er en af dem, derhar gjort sig disse erfaringer.

- Vi har en traditionel opfattelse af, at den bedste undervisning er face-to-face. Men når man bruger digital kommunikation, slipper man for at blive vurderet på for eksempel sit udseende, sin naturlige selvtillid eller mangel på samme. Man kan sige, at det digitale møde faktisk har potentialet til at blive friere og mere ubundet, end det fysiske møde kan siges at være, siger hun.

Skab intimitet i debatfora med billeder

- Det betyder, at de studerende, der normalt ikke markerer sig i de fysiske klasserum, er tvungne til at ytre sig i for eksempel debatfora, da de ellers ikke ville blive registreret som tilstedeværende ved den netbaserede undervisning. Det giver fagligt flere forskellige indspark og et øget reflektionsniveau hos mange studerende, mener Astrid Hestbech.

Når hun alligevel pointerer, at netbaseret undervisning kun skal bruges "hvor det giver mening", er det, fordi pædagoguddannelsen i høj grad er en uddannelse, som handler om relationer og relationsdannelse. Det er det, den studerende brænder for og har valgt sin uddannelse efter.

- Det kan være svært at skabe "rigtige" relationer over en computer. Men det er et faktum, at 25 procent af vores undervisning foregår digitalt, så vi er nødt til at forsøge at skabe en intimitet netop her, siger Astrid Hestbech, der fortæller, at det blandt andet sker ved, at der i uddannelsens virtuelle og meget populære debatfora er sat navn og billeder på dem, der skriver i det.

- Det var vigtigt både for os og for de studerende, at man ikke skulle kommunikere med en "ansigtsløs" person. For os undervisere havde det den ekstra gevinst, at det var langt lettere at lære de studerendes navne at kende end normalt, siger underviseren.

Har studerende et forældet billede?

Men at gøre for eksempel debatfora på nettet til effektiv læring har krævet en tilvænning.

- Mange studerende har et noget forældet billede af, hvornår de lærer noget, og definitionen er ofte, "når læreren holder oplæg". Her på uddannelsen har vi derfor lært at tage højde for, at flere studerende har en tilgang til læring, der først og fremmest handler om, at det er underviseren, der kan lære dem noget. Det betyder, at vi løbende deltager i debatter på nettet. Ikke fordi vi nødvendigvis altid føler, at vi kan bidrage med nogle helt nye vinkler på den faglige debat, men lige så meget fordi det er vigtigt for mange studerende, at de føler, at vi er der, forklarer Astrid Hestbech.

Debatfora som undervisningsform har tilmed vist sig at være fagligt udviklende for de studerende.

- Ofte ender debatten i det virtuelle rum et andet sted, end jeg som underviser havde planlagt, hvis det havde været i det fysiske klasserum. Det er  mindre styret og giver plads til mange fine, nye perspektiver, mener Astrid Hestbech.

Konklusionen fra pædagoguddannelsen er, at kombinationen af matrikel- og netbaseret undervisning fungerer godt.

- Men at finde den rette balance er også nødvendigt for uddannelsen fremadrettet. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at ruste de studerende til at kende til de muligheder, der ligger i det digitale.

Så skal vi også selv kunne det, mener hun og peger  for eksempel på, at mange udviklingshæmmede med manglende taleevner kan have stor nytte af de muligheder, der ligger i it.

To ting UCSJ har lært

Det har vi lært:

  1. At virtuelle læringsformer skal gøres så personlige som muligt, så den studerende føler en relation til underviseren og de andre medstuderende.
  2. At det kræver tilvænning for mange studerende at anerkende, at undervisning ikke kun er, når underviseren holder oplæg.

 

Yderligere oplysninger:

Astrid Margrethe Hestbech, adjunkt, Pædagoguddannelsen i Slagelse, tlf. 7248 2051, ash(@)ucsj.dk

Læs mere om UCSJs udvikling af digital læring og download bogen "Det bliver aldrig det samme igen".

 

Mest Læste

Annonce