En ny analyse fra KA Pleje viser, at kommunerne ikke har planer om at justere timepriserne på privat pleje og omsorg - selvom de skal. Foto: Shutterstock
En ny analyse fra KA Pleje viser, at kommunerne ikke har planer om at justere timepriserne på privat pleje og omsorg - selvom de skal. Foto: Shutterstock

Ny analyse: Kommuner tilsidesætter loven i stor stil

Velfærd

31/08/2022 12:43

J. Bøgen

Brancheforening er rystet over omfanget.

Ikke en eneste kommune har planer om at justere timepriserne til de private pleje- og omsorgsvirksomheder, så de følger med den buldrende inflation.

Og det er på grænsen til ulovligt. Serviceloven kræver nemlig, at priserne på den slags ydelser skal afspejle de reelle omkostninger.

Og da kroner og ører er blevet markant mindre værd i 2022, er omkostningerne ved timepriserne hos de private virksomheder altså steget.

Det viser en ny analyse, som arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje, har lavet.

Hvad siger loven?

I Serviceloven står der, at ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når den bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen".

For at få tingene helt på plads, førte KA Pleje faktisk en sag ved Vestre Landsret sidste sommer, hvor Brønderslev Kommune blev dømt for at underbetale en privat plejevirksomhed.

Dommen slår dermed fast, at priserne skal justeres løbende.

Hos KA Pleje er politisk chefkonsulent René Nord Hansen dybt rystet over kommunernes ligegyldighed.

"Vi vidste godt, at manglende justering af priserne er et udbredt problem, men omfanget er både overraskende og rystende," siger han og uddyber:

"For det første er det selvsagt stærkt problematisk, at kommunerne blæser på lovgivningen og dommen fra Vestre Landsret. For det andet er misvisende timepriser en bombe under den valgfrihed, som mange ældre sætter stor pris på," siger René Nord Hansen.

Kan bane vejen for offentligt monopol

Når kommunerne ikke justerer timepriserne løbende, stiller det de private leverandører vanskeligere, end hvis kommunerne fulgte lovgivningen.   

"Når de private ikke får den pris, de lovgivningsmæssigt er berettiget til, er det et anslag mod valgfriheden og en direkte vej til at give kommunerne monopol på at levere pleje og omsorg," siger René Nord Hansen. 

KA Pleje har bedt kommunerne oplyse, hvorfor de ikke justerer timepriserne, og det er der kommet en del interessante svar ud af.

"Ifølge lovgivningen skal timepriserne beregnes på baggrund af forrige års regnskab – dvs. at 2022-timepriserne skal baseres på regnskabstal fra 2021," oplyser Hørsholm Kommune.

"Aarhus Kommune har den principielle holdning, at man ikke imødekommer anmodninger om prisreguleringer, der ikke i forvejen følger af aftalernes vilkår," oplyser Aarhus Kommune.

"Timeprisen for 2022 genberegnes ikke på baggrund af stigende inflation, ligesom den heller ikke er genberegnet de år, hvor timeprisen har været fastsat for højt. Praksis er, at timeprisen beregnes årligt på baggrund af seneste regnskab," oplyser Herning Kommune.

"Billund Kommune afventer en udmelding fra KL, men som udgangspunkt justeres timeprisen først i 2023-prisen," oplyser Billund Kommune.

René Nord Hansen mener, at svarene taler for sig selv.

"Svarene viser, hvor lemfældigt kommunerne forholder sig til timepriserne. Man kan ikke bare – som for eksempel Aarhus gør – sige, at man ikke imødekommer anmodninger om prisreguleringer, når lovgivningen klart og tydeligt siger, at man løbende skal justere timepriserne. Længere er den ikke," siger han.

Mest Læste

Annonce