Ny konference om læring er født af twitter

Velfærd

27/04/2016 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Netværksbaseret læring og videndeling bevæger nu sig videre fra Twitter til de fysiske lokaler, når University College i starten af maj afprøver en helt ny konferenceform, der er 100 procent brugerstyret.
Twitter regnes for at være det bedste sociale medie til at skabe læring, og UCSJ regner med, at det kommer i voldsom vækst i de kommende år. Campference. Sådan kalder University College Sjælland en helt ny konferenceform, som der for første gang inviteres til i starten af maj. Arrangementet kommer til at foregå på University College i Roskilde, hvor ca. 180 folkeskolelærere, skoleledere, forskere og andre ressourcepersoner skal diskutere den digitale kultur i skolealderen.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Digitale Kulturer og dannelse” er overskriften for arrangementet, der er motiveret af en diskussion på Twitter mellem de uddannelsesentusiaster, der anvender hashtag #skolechat. Disse deltagere inviterer nu andre skolefolk ind i diskussionen med en forventning om, at alle kommer for at bidrage med noget. Kom med et oplæg, skriv et manifest, gør os klogere med en blog, lav en handlingsplan for din skole. Mulighederne er åbne, men det er helt forbudt kun at være med på en ”lytter”.

Startet på #skolechat Ove Christensen, der er adjunkt i Center for Skole og Læring på University College og en af initiativtagerne til #skolechat, glæder sig til konferencen. Sammen med en række af de andre engagerede på #skolechat har han tidligere lavet mindre lignende konferencer i snævre grærsrodsfora under navnet ”Edcamps”, men nu skal skolefolk fra hele Danmark inviteres med. - Vi arbejder i en sektor, der har til hovedformål at skabe og aktivere læring. Og da al forskning om læring viser, at man lærer mest ved selv at bidrage, er det en oplagt måde at lave en konference på, siger Ove Christensen, der i en årrække har arbejdet med læring og pædagogiske metoder hos University College, hvor han også arbejder som udviklingskonsulent for kommuner, der skal udvikle deres skolevæsen. Derfor er mange kommuner ved at opdage, at moderne konsulenter ikke blot holder et oplæg og forsvinder igen. Ove Christensen ser sig selv som en facilitator i en fælles forandringsproces – præcis den samme rolle som han får på den kommende Campference.    Deltagerne er hovedpersoner En stor konference som denne indledes naturligvis med et par gode oplæg til deltagerne. I dette tilfælde kommer blandt andre Alexander von Oettingen med oplæg om dannelse og digitale kulturer. Herefter er resten af indholdet i konferencen op til deltagerne, der dels skal videndele om emnerne - digitale kulturer og dannelse - og dels skal udarbejde nye materialer ud fra en række undertemaer. 

- Det her er rigtig buttom-up, hvor det er praksisfeltet, der spiller den afgørende rolle som bidragsydere. Vi tager fat i de interesserede fra starten og spørger dem, hvad de vil byde ind med. Nogen har måske en holdning eller viden om konferencens tema, mens andre har haft en oplevelse, som de gerne vil dele i gruppen, forklarer Ove Christensen, der i hver gruppe vil placere en moderator, der sikrer, at der kommer et produkt ud af diskussionerne.

Det er planen, at halvdelen af tiden i workshops skal gå med fremlæggelser, mens den anden halvdel skal gå med at producere noget selv. Det vigtigste er, at konferencen fører til egen handling og inspiration, der peger videre for andre også. - Man kan sige, at vi forventer af deltagerne, at de deler vores vision og vil være med til at forbedre status quo i stedet for at bevare det eksisterende. Går man til en almindelig konference, kan man nøjes med at lytte, og så gå hjem og gøre, som man plejer. Her er forventningen, at man kommer for at skabe en bedre Verden, siger han.   Slutdokumentet digitalt Konferencen afsluttes helt traditionelt med en afrunding, hvor der samles op på resultaterne fra workshops, og hvor der diskuteres, hvordan man kan realisere nogle af de visioner, der forhåbentlig er kommet frem i løbet af dagen. Alt indhold fra konferencen samles desuden i et slutprodukt – en hjemmeside, der linker op til alle de tekster, manifester, blogindlæg eller indlæg på sociale medier, som der blevet produceret under konferencen. Dokumentet deles naturligvis på Twitter, Facebook og andre relevante sociale medier, så deltagerne kan diskutere videre.  - Vi kommer nok også til at lave periscope-interviews for at få indblik i, hvad de enkelte har fået ud af konferencen til deling for andre, siger Ove Christensen.   Twitter bedst til læring Ove Christensen er overbevist om, at denne type af konferencer vil komme i vækst som følge af det netværksbaserede samfund, hvor forandring vokser nedefra. Antallet af aktive på #Skolechat er i vækst, og selv om skolelærere ikke har været de hurtigste til at tage Twitter i brug, så tror han på, at væksten kommer til at tage fart i de kommende år. - Den britiske læringsekspert Jane Hart har for syvende år i træk udnævnt Twitter til at være det bedste medie for uddannelsesfolk, og i udlandet er Twitter kæmpestort. Derfor er det kun et spørgsmål om tid, før det tager fart i Danmark. Campferencen bliver afholdt 10. maj som et samarbejde mellem 'Center for Skole og Læring’ og det uformelle netværk #skolechat. Det bliver gratis at deltage.   Du kan tilmelde dig konferencen her: : http://goo.gl/gqKPpL

Mest Læste

Annonce