Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nyt fra folketinget: Folkeskolemillionerne skal gå til flere lærere

Velfærd

21/5/21 8:46

Theis

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra finanslovsaftalen i 2020.

Med finanslovsaftalen i 2020 blev der afsat trecifrede millionbeløb til at styrke folkeskolen. Det er nu afklaring på, hvordan de penge skal bruges fra 2022 og frem. Pengene skal anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. Det er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om.

Konkret drejer det sig om 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem. Midlerne udmøntes til landets 98 kommuner via bloktilskuddet. Det sikrer en hurtig udmøntning, som giver kommunerne frihed til – i samarbejde med skolerne – lokalt at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Det indgår desuden som en del af aftalen, at der årligt skal følges op på, at det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen øges svarende til de midler, der er afsat.

”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at sende børnegenerationen godt i vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes mere end 1.000 lærere ekstra i de kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for vores børn og unge. Og så er jeg glad for, at vi er landet på en model, der vægter den lokale frihed højt, og som både lærerne og kommunerne bakker fuldt op om,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Med aftalen sikrer vi, at der hvert år kommer flere penge ud til folkeskoler, som skal bruges til at ansætte flere lærere. Det er rigtig godt, for der er hårdt brug for flere lærere, og det var et valgløfte for SF. Derfor kommer vi også til at holde øje med, at pengene reelt bliver brugt på flere lærere. Det skal være slut med at udsulte folkeskolen,” siger Jacob Mark, undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Vi er i Radikale Venstre glade for, at det er lykkedes os at komme igennem med at få flere lærere. Vi vil gerne gøre op med, at der hele tiden trækkes nye projekter ned over skolen. Det vigtigste er, at eleverne møder lærere, som har tid til dem og til undervisningen, og derfor har vi i Radikale Venstre gjort os umage med at finde penge til skolen uden at binde dem på alle mulige krav, ligesom det er vigtigt for os, at elever i både folkeskolen og på fri- og privatskoler får glæde af pengene, sådan som vi plejer,” siger Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre.

”For Enhedslisten er det utrolig vigtigt, at de ekstra midler, vi nu sender ud i kommunerne til et løft af folkeskolen, bliver anvendt til at ansætte flere lærere. Samtidig håber vi, at aftalen her snart kan følges op af nye fælles initiativer fra partierne bag aftalen, der yderligere kan styrke folkeskolen og forbedre vilkårene for både elever og lærere,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører i Enhedslisten.

”Alternativet er rigtig glade for aftalen, og synes det er enormt positivt med udsigten til flere lærere i folkeskolen,” siger Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet.

De midler, der nu bliver udmøntet, blev afsat på finansloven for 2020.

Aftalen kan læses på uvm.dk.

Annonce