Prisen for coronakrisen: 207 milliarder kroner?

Velfærd

26/5/20 6:54

Den økonomiske redegørelse for maj 2020 offentliggøres i dag. Nøgletallene peger os i retningen af de omkostninger, som coronakrisen reelt har påført Danmark.
De offentliggjorte nøgletal, der kommer før offentliggørelsen af den samlede redegørelsen, peger i retningen af, hvor meget det har kostet Danmark at lukke landet ned og sikre støtteordninger.    I alt forventer Finansministeriet et nettofinansierings- og finansieringsbehov på 294 mia. kroner for 2020. Tallet er opjusteret med 207 mia. kroner i forhold til den økonomiske redegørelse, der blev offentliggjort i december.  Den helt entydige grund til denne massive opjustering af nettofinansierings- og finansieringsbehovet for Danmark skyldes selvfølgelig coronakrisen.   Her er det særligt hjælpepakkerne, der er oprettet i forbindelse med epidemien, der trækker på fælleskassen, men det er også en forventning om lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konkunkturer, som epidemien medfører.    De mange hjælpepakker har været indført løbende gennem coronakrisen. Tidligt i forløbet lød det fra regeringen, at der var afsat 286,7 mia. kroner, hvor pengene skulle fordeles som udskydelser, tilskud eller garantier til de tusindvis af virksomheder, hvis omsætning praktisk talt forsvandt fra den ene dag til den anden i starten af marts, da landet lukkede ned. De foreløbige tal viser, at ca. 25.000 virksomheder har søgt om støtte i forbindelse med statens hjælpepakker.    Det ekstra store finansieringsbehov skal dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.