Professionshøjskole skal skabe magi i dagtilbuddene

Velfærd

29/08/2017 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Tre daginstitutioner skal være med i et stort forskningsprojekt, der skal gøre det sjovere og mere inspirerende at være barn i en institution. BUPL støtter projektet, der er et godt input i arbejdet med at udvikle de nye pædagogiske læreplaner.

Hvordan skaber man et “lystfuldt og legende miljø” for børnene i daginstitutionerne? Det er et af de spørgsmål, som en forskergruppe fra Professionshøjskolen Absalon nu skal i gang med at afdække, efter at BUPL har besluttet at bevilge en stor del af sit årlige forskningsbudget på 5,3 mio. kroner til formålet. Hele 695.000 kroner er bevilget til projektet, der således fra starten nyder stor opbakning fra den faggruppe som forskningen netop omhandler.

Relationel Velfærd

KONFERENCE om Relationel Velfærd den12. oktober på Sjælland - læs mere her

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon sætter DenOffentlige fokus på relationel velfærd.

Der er behov for at gentænke velfærden – og de organisationer og professioner, der arbejder for at skabe den – så den i højere grad understøtter de liv, borgerne lever eller ønsker at leve, mere end blot at leve op til fastlagte regler og standarder.

For at sætte behovet for den udvikling ind i en forståelsesramme arbejder flere og flere med begrebet relationel velfærd.

Alle kan bidrage til temaet her på DenOffentlige ved at skrive til redaktionen.

Det bliver den erfarne forsker, og lektor hos Professionshøjskolen Absalon Merete Sørensen, der kommer til at stå i spidsen for projektet. Hun er ph.d. i drama og æstetiske læreprocesser og står bag en række udviklingsprojekter i daginstitutioner bag sig, og hun venter, at der vil være meget stor interesse for at være med.

  ”Den nye master for de pædagogiske læreplaner omtaler jo netop skabelsen af et læringsmiljø, og det her handler jo netop om at skabe nogle kreative og legende miljøer, hvor pædagogerne skaber rammerne for en kultur, der ikke bare er legende og lystfuld , men som også giver børnene rigtig god mulighed for læring og udvikling,,” siger hun og fortæller, at i alt tre daginstitutioner skal være med i forløbet, der er et såkaldt ”aktionsforskningsstudie”, der – som det er beskrevet i ansøgningen – skal skabe et “lystfuldt og legende miljø” for børnene. Forskningsarbejdet vil sætte præg på de tre institutioner i hele 2018, hvorefter der skal skrives rapport.   En sjovere hverdag Merete Sørensen glæder sig meget til at komme i gang med projektet, som skal gennemføres af tre forskere – inklusive hende selv. Desuden overvejes det at inddrage en eller flere af institutionernes praktikanter, der kan bruge projektet i egne opgaver eller specialer.   Da der er tale om et aktionsforskningsstudie, hvor forskere går i dialog med både børn forældre og pædagoger, vil alle parter få stor indflydelse og rig mulighed for at iværksætte netop det projekt, som man brænder for lokalt, forklarer Merete Sørensen:   - I et projekt som dette vil man typisk vælge at lave nogle udviklingsværksteder, hvor børnene og alle omkring dem kommer med ideer. Det er helt centralt  at tage udgangspunkt i de lokale pædagogiske visioner og i det, som motiverer børnene, og så kan vi hjælpe med ny inspiration og med at facilitere hele udvikligsprocessen, siger Merete Sørensen.   ”Når man arbejder målrettet med udvikling, så kan man komme utrolig langt, siger Merete Sørensen, der ser frem til, at projektet finder frem til nogle modeller, som andre institutioner kan have glæde af. Det kunne eksempelvis være inden for leg og dramapædagogik, der i mange år har været et fokusområde for Merete Sørensen.
”Arbejde med rolleleg og teater er et af de mest oversete og effektfulde værktøjer til at skabe fællesskab, inklusion og personlig udvikling, så det er afgjort et af de værktøjer, som jeg vil foreslå,” siger forskeren, der har god erfaring med at arbejde med dramaleg, dukke-spil og teater i dagtilbud.     ”Men dramapædagogikken er kun ét af mange muligheder, som vi vil have med, ligesom jeg er helt sikkert på, at institutionerne vil komme med nogle forslag”, siger hun og fortæller, at forskerne Mikkel Snorre Wilms Boysen  og  Sisse Winther Oreskov også bliver tilknyttet. Mikkels speciale er kreativitet og musik og Sisse arbejder især med bevægelse og udvikling, mens Merete Sørensen arbejder mest med projekter, hvor omdrejningspunktet er kunst og kultur.   Lokal forankring  Men brugernes ønsker bliver i sidste ende helt afgørende for valg af aktivitet, understreger Merete Sørensen der fortæller, at de tre forskere ikke skal ud og gennemføre projekterne selv som hovedrolleindehavere.   ”Det er helt afgørende, at institutionerne selv brænder for forandringerne, så projekterne lever videre, når forskningsperioden er slut”, siger hun og fortæller, at hun er overbevist om, at man kan få et godt langsigtet resultat ud af det.   ”Jeg har været med i mange forsknings og udviklingsprojekter, så jeg ved, at det kan give en forandring også på den lange bane, siger Merete Sørensen, der efter projektets afslutning i 2018 forventer at præsentere nogle rigtigt gode bud på, hvordan man kan indføre nogle mere motiverende og lærende miljøer. Det ventes at blive i foråret 2019, hvorefter den endelige rapport kan afleveres, så alle professionelle på børneområdet kan bruge den til at blive dygtigere til at give børnene en gladere og samtidig mere lærerig hverdag.

Mest Læste

Annonce