Region Syddanmark skaber konkurrence på kvaliteten

Velfærd

24/11/2016 07:00

Chefkonsulent

I mange offentlige udbud er der fokus på aktivitetskrav frem for kvaliteten og behovet i opgaveløsningen. Psykiatrien i Region Syddanmark har vist, at man kan gå en anden vej.

Psykiatrien i Region Syddanmark har i deres seneste rengøringsudbud lagt vægt på en række konkrete kvalitetskriterier med henblik på at optimere leverandørernes betingelser for at levere en god rengøringsservice.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Det interessante ved udbuddet er, at Region Syddanmark har opstillet seks konkrete og relevante underpunkter til tildelingskriteriet om kvalitet. Det giver tilbudsgiverne mulighed for at konkurrere på reel kvalitet. Underpunkterne drejer sig om faktorer som opstarts og- indkøringsplaner, beredskab, ledelsesorganisation, instruktion, uddannelse og fastholdelse af rengøringspersonale samt afhjælpning ved fejl og mangler i opgaveløsningen.

- Vi har været meget opmærksomme på at opstille klare kvalitative kriterier, som leverandørerne kan konkurrere på. På den måde bliver konkurrenceudsættelsen ikke en spareøvelse, men derimod et middel til at opnå en bedre og mere effektiv rengøring, siger afdelingschef, Flemming Christensen, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Det var ISS Facility Services, der vandt udbuddet, og virksomheden oplever, at det klare fokus på kvalitet har stor betydning for samarbejdet med Region Syddanmark. Det giver nemlig mere fleksible rammer for arbejdstilrettelæggelsen, når regionen koncentrerer sig om kvaliteten i rengøringen i stedet for at se på, hvor mange timer leverandøren er villig til at lægge. Det har skabt betingelserne for at løse rengøringsopgaverne på en fornuftig og rentabel måde.

- Når offentlige ordregivere bruger aktivitetskrav risikerer det at hæmme den løbende innovation hos leverandørerne, og det mindsker incitamentet til at effektivisere driften. Derfor er det vigtigt, at ordregiveren fokuserer på kvalitet frem for at tælle timer, for det giver plads til, at leverandøren bedre kan trække på sin professionelle erfaring og prioritere sin arbejdsindsats på de områder, hvor det giver mest mening, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør, DI.

Mest Læste

Annonce