Samskabelse giver gevinst for virksomhederne

Velfærd

24/08/2016 09:05

Professionshøjskolen Absalon

Når en virksomhed engagerer sig i sit lokalsamfund eller engagerer sig på anden vis, opnår den fordele, der er meget større end arbejdsindsatsen. Det mener arrangørerne bag en ny konference, der skal sætte fokus på samskabelse.
Hvordan får en tømrervirksomhed flere kunder i sit lokalområde? Hvordan får den nye idéer, ny viden og nye samarbejdsrelationer? Og hvordan forbedrer den sit image over for omverdenen? Svarene er mange, men et af dem er at engagere sig i ”samskabelse”, der handler om at skabe værdier på tværs af forskellige aktører, der arbejder sammen. Det kan være det offentlige, virksomheder, foreninger, institutioner og privatpersoner. 

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Og lige nu er der mere end nogensinde brug det, mener Turid Eikeland, der er chef for Sundhed og Social på University College Sjælland. Center for socialt arbejde og forvaltning på University Sjælland er ved at arrangere en konference om emnet, der skal foregå 12. oktober på UCSJ Roskilde, hvor der også inviteres private virksomheder.

- Virksomhederne har brug for at finde ud af, hvordan de kan engagere sig. De skal være med til at tage et samfundsansvar som en del af velfærdssamfundet. Samtidig kan de forbedre deres omdømme, deres netværk, deres kundeportefølje – og måske kan de ligefrem få input til udvikling og samarbejdsrelationer. Konkret kunne det måske være, et tømrerfirma, der engagerer sig i at lære nogle flygtninge om dansk tømrerarbejde ved at bygge et skur ved en boldklub. Eller det kan være supermarkedet, der engagerer sig i distribution af sund mad til de ældre i et område. Turid Eikeland forklarer:

- Der er rigtigt meget goodwill at hente, men det kræver, at man tør åbne sig op mod sin omverden, siger Turid Eikeland. 

- En engageret virksomhed har lettere ved at fastholde og tiltrække medarbejdere, ikke kun fordi samskabelse skaber stolthed, men også fordi medarbejderne er med i noget, som de finder vigtigt.

Region Sjælland er en region i vækst, og vi håber at vi med denne konference kan være medskabere af vækst, som også kan være medvirkende til at hjælpe mennesker med at få fodfæste på arbejdsmarkedet til gavn for hele velfærdssamfundet. 

Samskabende konference

Samskabelseskonferencen er en blanding af fælles oplæg af blandt andet kommunaldirektør Henrik Kolind og forskere fra indland og udland og workshops, hvor man kan møde frivillige organisationer boligforeninger, kommuner, andre private virksomheder, eksperter og mange andre, der har erfaringer med, hvordan samskabelse kan skabe værdi.

Og det er ikke nogen hemmelighed, at den offentlige sektor ser en stor interesse i emnet, da tiden kalder på nye tilgange til velfærdssamfundet, forklarer Turid Eikland, der finder emnet meget vigtigt, når vi skal bevare et stærkt fællesskab fremover:

- Fremtidens velfærd er udfordret. Borgerne stiller flere krav til den offentlige sektor og flere krav til at blive inddraget i, hvordan den offentlige sektor skal løse sine opgaver. Men kravene skal indfris for færre penge. Samskabelse er på dagsordenen som en måde at imødekomme disse udfordringer og finde nye måder hvor offentlige og private kan arbejde sammen, lære af hinanden og udvikle nye løsninger på velfærdsudfordringer byggende på gensidighed og ligeværdighed. 

Med konferencen ønsker Center for Socialt Arbejde og Forvaltning at stille skarpt på, hvordan offentlige forvaltninger, borgere, private virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og frivillige foreninger kan indgå i frugtbare samarbejder for at skabe øget mobilitet, mindske social ulighed og løse velfærdssamfundets udfordringer.

Turid Eikeland uddyber:

- På dagen ønsker vi at blive klogere på hvad samskabelse er for noget og hvordan det kan gøres. Vi ønsker også at skabe et rum hvor konkrete ideer kan opstå, nye samarbejder skabes og erfaringer sættes i spil.  Så jeg håber, at mange vil være med til at tegne fremtidens dagsorden i Region Sjælland sammen med en masse regionale samarbejdspartnere.

Flere private virksomheder: Grennessminde, Glad Fonden, Logik & Co, Place de Bleu, Grandtoftegaard og Specialisterne er eksempler på private virksomheder, som på forskellig vis gør sig gældende på samskabelsesmarkedet. Deres produkter er forskellige lige fra tømrervirksomhed, transportsektoren, landbrug, reparation af computere, syværksted og design og meget andet – fællesnævneren er at deres mål er både at skabe økonomisk og socialt overskud.   Samskabelseskonferencen foregår den 12. oktober 2016 på UCSJ Campus Roskilde. Yderligere information på www.ucsj.dk  

Mest Læste

Annonce