UCSJ er langt fremme med indførsel af teknologi i undervisningen. Foto: Daniel Brøns

Sjælland først med blåstempling af professionshøjskoler

Velfærd

12/03/2015 16:40

Professionshøjskolen Absalon

Som den første professionshøjskole i Danmark er University College Sjælland nu indstillet til den højeste officielle anerkendelse for kvalitetssikringen - en positiv akkreditering.

University College Sjælland er den første professionshøjskole, som bliver indstillet til en positiv akkreditering, når akkrediteringsrådet mødes den 25. marts. Det betyder blandt andet, at UCSJ selv skal stå for kvalitetssikringen af uddannelserne de næste seks år.

- Det er stort skulderklap til vores medarbejderes indsats for at sikre uddannelsernes kvalitet. Og akkrediteringen betyder, at vi får betydeligt større handlefrihed. Den frihed vil vi benytte til sikre tidssvarende uddannelser, som er med til at løfte hele regionen, siger Ulla Koch, rektor på UCSJ.

Nye uddannelser
Anerkendelsen betyder, at UCSJ vil kunne etablere nye uddannelser hurtigere, fordi de ikke længere skal igennem en tidskrævende proces, der uden akkrediteringen kan tage op til et år. Desuden betyder den positive anerkendelse potentielt større søgning og dermed et bedre grundlag for at etablere og fastholde uddannelser, studerende og medarbejdere i regionen.

- Vi har de seneste år oplevet en konstant vækst i antallet af studerende. Det skyldes ikke mindst, at vi har fået et omdømme som en institution, der har styr på kvaliteten. Samtidig forsker vi hele tiden i, hvordan vi skaber endnu bedre læring. Det har gjort, at UCSJ er førende inden for fx e-læring i Danmark. En uddannelsesmetode, der skal sikre, at uddannelse og efteruddannelse når ud til flere, ikke alene i regionen, men i hele Danmark, siger Ulla Koch.

Bruger ressourcer på udvikling
- Indtil i dag har akkrediteringsinstitutionen kontrolleret kvaliteten af de enkelte uddannelser. Det var en meget ressourcekrævende proces for UCSJ. Nu skal vi selv sikre kvaliteten af uddannelserne. Det giver øgede muligheder for at udvikle de enkelte uddannelser, så de imødekommer behovene fra de studerendes fremtidige arbejdspladser, fortæller kvalitetschef Christian Moldt.

Han har samlet trådene i arbejdet med akkrediteringen og vil fremover stå i spidsen for en afdeling med tre mand, der skal sikre, at uddannelserne også fremover gør sig fortjent til den positive akkreditering.

- Det handler om, at vi via systematisk evaluering og opfølgning sætter de studerende og fagligheden i centrum - uden at det bliver administrativt tungt. Jeg har derfor drøftet kvalitet og kvalitetsarbejdet med alle undervisningsteams og med de studerende i flere omgange for at sikre mig, at systemet bliver velfungerende. Så jeg ser frem til nogle rigtigt gode år som akkrediteret institution, siger kvalitetschef Christian Moldt.

Rektor Ulla Koch glæder sig rigtigt meget til festligholdelsen af en vigtig milepæl i den udvikling af UCSJ, som hun selv har stået i spidsen for siden professionshøjskolen blev en samlet organisation i 2008.

- Akkrediteringen har været en meget stor proces, som alle parter af UCSJ har været engageret i, så vi glæder os rigtig meget til at fejre begivenheden på rette vis sammen med de byer, som vi har uddannelser i, siger hun.

Yderligere information

Se fire små film om kvalitet i UCSJ's undervisning her:

http://ucsj.dk/om-ucsj/kvalitet-i-ucsj/akkrediteringsrapport/

Læs Danmarks Akkrediteringsinstitutions rapport, der indstiller UCSJ til en positiv institutionsakkreditering her

http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/ucsj_ia_akkrrap.pdf

Mest Læste

Annonce