1) UCSJ og Sorø Kommune talte om samarbejde og visioner ved indvielsen. Fra venstre Leder af Forskning og Innovation Niels Henri

Sjællandske velfærdsforskere rykker ind i forskerhus

Velfærd

25/02/2015 08:41

Professionshøjskolen Absalon

25 medarbejderne på Forskning og Innovation i UCSJ fejrede i går i Sorø, at forskningsinstitutionen nu har fået sit eget hus midt i Ankerhus-parken, hvorfra forskning i velfærd og uddannelse og hele Sjælland fremover vil foregå.
Forskning skal helst foregå så tæt på den profession og den uddannelse, som forskningen handler om. Det er en af de tanker, der ligger bag, at regeringen pr. 1. januar 2013 besluttede, at professionshøjskolerne skulle have en forskningsbevilling. Den bevilling har gjort det muligt at skabe en meget ambitiøs forskningsenhed i UCSJ, der efter en indledende opstarts-periode nu er flyttet over i sin egen bygning i Ankerhus-komplekset, hvor også uddannelse i Ernæring og Sundhed holder til.   Mandag eftermiddag var der særligt meget liv i den gamle biblioteksbygning, hvor medarbejderne og det officielle Sorø viste interesserede rundt i omgivelserne, der både omfattede traditionelle kontorer og mere fremtidsrettede kontorer med glasfacader og lyse, åbne lokaler. Også uddannelsen i ”Ernæring og sundhed” på Ankerhus bidrager med input til forskningen gennem blandt andet deltagelse i et ambitiøst forskningsprojekt om unges madvaner.   Ved velkomsten fortalte rektor Ulla Koch og forskningschef Niels Henrik Helms om forskernes arbejde, der allerede nu påvirker udviklingen af blandt andet uddannelse og velfærdsydelser i regionen. I Roskilde har kommunen eksempelvis fået hjælp til forskning i pårørendestøtte, i Køge og Næstved arbejdes der på at skabe bedre sammenhæng mellem sygehusindlæggelse og patientstøtte efter indlæggelsen. Og til gavn for hele regionen forskes lige nu intenst i at udvikle nye undervisningsmetoder, der er inspireret af de bedste erfaringer i ind og udland.   Fra fortid til fremtid Rektor for UCSJ Ulla Koch har tidligere været rektor på Ankerhus, og nævnte i sin tale, at det er spændende, at en gammel uddannelsesinstitution med 113 år på bagen nu lægger lokaler til den mest fremtidsrettede enhed i UCSJ, der også vil få fordel af at møde nogle af de undervisere, som kan inspirere, og som noget af forskningen kommer til at påvirke. Ofte deltager studerende også i forskning som en del af deres praktik eller løsning af opgaver, hvilket understreger fordelen ved at lægge forskningsenheden på UCSJ i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis.   Ulla Koch regner med, at Forskning af Innovation kommer til at påvirke regionen meget positivt, idet der også skal arbejdes med inklusion af unge fra ikke-uddannelsesvante hjem – samt ikke mindst, hvordan man i en geografisk spredt region sikrer, at god uddannelse når ud til flere – også ved hjælp af e-learning, decentale learning labs og andre tiltag..   Sorø glæder sig Borgmester Gert Jørgensen (K) gæstede også Ankerhus i anledning af indvielsen, som han ser som endnu et eksempel på, at Sorø er ved at blive mere attraktiv for nye arbejdsgivere og flere tilflyttere. - Uddannelser og institutioner fylder i forvejen meget i byen, hvor vi jo ud over UCSJ også har mange andre store enheder i kommunen, såsom Kolonien Filadelfia, der jo ligesom UCSJ arbejder med sundhed og pleje, siger borgmesteren, der ikke er i tvivl om, at de mange offentlige arbejdspladser smitter af på det private marked i byen også.   - I 2014 havde Sorø jo en stigning i indbyggertallet, og det tror jeg ikke, at vi havde opnået, hvis vi ikke havde haft så mange sunde virksomheder, der lige nu vækster rigtigt godt og derfor skaber nye arbejdspladser i lokalområdet, siger Gert Jørgensen, der vil holde tæt kontakt til forsknings-enheden og UCSJ fremover også, således, at kommunen kan arbejde sammen med UCSJ i de projekter, hvor begge parter kan få glæde af hinanden.   Du kan finde billederne her https://drive.google.com/folderview?id=0B8iR5uhU59xKWGxuUVZaX1NqVEU&usp=sharing

Mest Læste

Annonce