Små børn skal inspireres af kunst og kulturarv

Velfærd

14/3/17 6:00

Professionshøjskolen Absalon

Pædagoger skal klædes bedre på til at være ’hverdagens kulturformidlere’ for de 1- 6-årige. Ti kommuner er med i et nyt projekt, der skal skabe bedre samarbejde mellem kulturliv og institutioner. Arbejdet skal indgå i en kommende pædagoguddannelse.

Som led i projektet ”KULT” - støttet af Kulturministeriet - mødes 40-50 sjællandske pædagoger den 23. marts i Roskilde for at lære mere om, hvordan man kan støtte og efterbearbejde børnenes kunst- og kulturoplevelser.
Det skal ske i samarbejde med lokale museer, kunstnere og kulturinstitutioner. Kursets undervisere er en blanding af selvstændige kunstnere og kunstuddannede undervisere fra University College Sjælland.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

På landsbasis vil mere end 500 børn i op til 40 daginstitutioner her i foråret møde nye og mangfoldige kulturaktiviteter. Aktiviteter, som deres pædagoger har lært at etablere på en række kurser i Hjørring, Jelling, Odense og Roskilde – samt i institutionerne. Efter kurserne modtager deltagerne sparring og supervision af kunstnere, professionelle kulturformidlere og undervisere. Disse kommer fra professionshøjskolerne UC Sjælland, UC Nordjylland, UC Lillebælt samt Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungekultur i Viborg. De deltagende pædagoger kommer fra ti forskellige kommuner, der således får nye kompetencer, der skal bygge bro mellem kunst, kulturarv og dagtilbud.

På Sjælland deltager mere end 40 pædagoger fra Kalundborg, Holbæk og Roskilde. De mødes den 23. marts til kursus i Roskilde, hvor de blandt andet benytter teaterforestillingen ”En flyvende fortælling” af Børnekulissen som inspirationsmateriale.

Kursusdagen inddrager både billedkunstnere, musikere, teaterfolk og en enkelt forfatter, Inge Duelund Nielsen, der i februar blev nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. Desuden deltager kunstnerisk uddannede undervisere fra pædagoguddannelsen på UCSJ i Roskilde og Vordingborg.

Nyt undervisningsmodul til Pædagoguddannelsen
KULT-projektet løber over to år og er finansieret af Kulturministeriet. UCSJ er leder af projektet, som blev vundet i udbud sammen med UCL og UCN.
KULT skal både udvikle nye pædagogiske aktiviteter og nye former for netværkssamarbejde med inddragelse af eksempelvis kunstnere og formidlere af kulturarv. Målet er at indhente ny viden, der kan indarbejdes i pædagoguddannelsen i form af et nyt valgmodul, en ny lærebog og en række efter- og videreuddannelsestilbud med fokus på formidling af kunst, kultur og kulturarv.

Bennyé D. Austring, der er er projektleder i Center for pædagogik og ledelse i UCSJ siger:
”KULT-projektet er interessant og meget vigtigt, fordi der i den nye pædagoguddannelse er brug for øget fokus på den praktiske og refleksive dimension i forhold til kunst og kultur i dagtilbuddene. Der er derfor behov for at etablere helt konkrete bud på, hvordan aktiviteter og læreplanstemaer kan understøttes af pædagogerne, gerne i samarbejde med aktører inden for kunst og kultur. Formålet med det aktuelle kursus i Roskilde er at give deltagerne nogle konkrete ’hands on’-redskaber, som de bliver støttet i at bruge via efterfølgende coaching hjemme i institutionerne”, siger han og oplyser, at alle institutioner vil få besøg af undervisere og kunstnere i den kommende tid for at følge op på initiativerne.

Studerende deltager
Også studerende ved professionshøjskolerne vil i et vist omfang kunne deltage i projektet og det pædagogiske arbejde, der således både får et uddannelsesperspektiv og et pædagogisk udviklingsperspektiv, samtidig med at projektet vil sætte konkrete spor i dagtilbuddene.
Bennyé D. Austring ser det som naturligt, at projektet er forankret med ledelse hos UCSJ:
”KULT er centralt i forhold til de forskningsområder, UCSJ har arbejdet med i de senere år”, siger han og peger på, at UCSJ råder over flere forskere, der arbejder med pædagogik, æstetisk læring og koblingen mellem kultur, dagtilbud og børns udvikling.

KULT-projektet vil i kraft af følgeforskning skabe ny viden, men samtidig bygge ovenpå eksisterende viden og datamateriale - herunder Kulturministeriets ”Kortlægning af børns møde med kunst og kultur i dagtilbud”, som blev lanceret i februar 2016 af Rambøll og EVA. Projektet afsluttes i 2018 med en landsdækkende konference i Roskilde med deltagelse af kulturministeren. Der er afsat 1,5 mio. kr. til initiativet.

Information om projektet
Læs mere på Kult-projektets hjemmeside: www.ucsj.dk/kult
Mere om datamaterialet: http://slks.dk/publikationer/kortlaegning-og-inspirationsmateriale-om-ku...

Yderligere information
Bennyé D. Austring, projektleder i Center for Pædagogik og Ledelse, 72481262, [email protected]

Annonce