TV2-forsøg: Danske undervisningsmetoder i folkeskolen virker

Velfærd

03/12/17 9:16

Professionshøjskolen Absalon

Hvad virker bedst: Lærerstyret disciplin eller en mere elevfokuseret undervisning? Et forsøg fra Galten ved Aarhus fremgår det, at forskellige undervisningsmetoder påvirker elevernes evne til at tænke grænseoverskridende og problemløsende forskelligt
I dokumentaren ”Pisk eller gulerod” følges to syvendeklasser i en almindelig dansk folkeskole gennem tre måneder, hvor eleverne udsættes for forskellige former for pædagogik. Pisk-lærerne underviser formelt og lærerstyret med fokus på traditionel tavleundervisning, repetition, regler og konsekvenser. Gulerods-lærerne underviser på en uformel og elevinddragende måde med fokus på tværfagligt projektarbejde i grupper og med blik for selve arbejdsprocessen.   I udsendelserne deltager to lektorer fra Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon som faglige eksperter og bedømmere af elevernes præstationer; Bent Lindhardt og Niels Jacob Hansen.   Modificeret 9. klasses eksamen Bent Lindhardt fortæller, at de valgte at eksaminere eleverne ved hjælp af en modificeret 9. klasses eksamen i matematik med både en skriftlig og mundtlig afprøvning. Indhold og tid blev tilpasset klassetrinnet.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Eleverne er blevet eksamineret ens, og i forhold til den skriftlige test er grupperne nogenlunde lige gode til at præstere rigtige svar. Men elever, der har modtaget ”gulerod-undervisning” i den mundtlige præstation er mere grænseoverskridende i deres resultater. De stiller flere spørgsmål, de reformulerer og udvider ofte opgaven - og så er de mere kreative i deres problemløsning”, siger han og tilføjer. ”Man fornemmer i forsøget at eleverne fra ”pisk-klassen” har en tendens til, at bruge deres energi på at leve op til nogle bestemte ”regler” for, hvad læreren gerne vil høre, mens ”gulerod-klassen” i højere grad tænker selvstændigt og reflekterer over, hvad de har med at gøre. Forsøget viser, at læring sker i et dynamisk samspil mellem underviser og elev - og eleverne imellem”, siger Bent Lindhardt. 

Kalder på flere forsøg Bent Lindhardt kunne ønske sig endnu et forsøg med bedre forarbejde. ”Det er et kendt synspunkt, at de stærke elever er bedst til at håndtere den form for demokratisk dannende undervisning, som ”gulerod-underviserne” står for, og derfor kunne det være interessant at kende eleverne endnu bedre på forhånd, for at undersøge mere specifikt, hvilke elever, der flytter sig i forhold til det selvstændige og kreative i løbet af de tre måneder fx i forhold til om elevernes præstationer spredes eller følges ad”, siger Bent Lindhardt.

Uanset om man er ansat på læreruddannelsen, lærer, forælder eller elev - eller har interesse for samfund og læring generelt, anbefaler Bent Lindhardt at se udsendelserne. ”Det er jo unikt at følge to klasser i tre måneder og så koge det mest interessante ned til to timer på tv, det er der kommet nogle meget interessante iagttagelser ud af, som måske kan være med til at rokke ved vores holdning til folkeskolen”, siger han.”Udsendelserne viser meget klart, at de danske undervisningsmetoder kan noget ret unikt, som resulterer i, at eleverne bliver dygtige til at løse komplekse problemer” 

  Se udsendelserne Udsendelserne er planlagt til mandag 4. december kl. 21:05 og mandag 11. december kl. 21:05. Desuden vises serien på PLAY. De bliver dog lagt ud som fire programmer. De lægges på samme morgen, som udsendelsen vises.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce