UCSJ angriber besparelser med offensiv plan: Vil sætte nye standarder for uddannelse

Velfærd

31/3/16 9:24

Professionshøjskolen Absalon

University College omlægger udbudsstrukturen i Region Sjælland over de kommende seks år. Nye campusbyggerier på vej.
University College Sjælland ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har UCSJ’s bestyrelse besluttet at udvikle udbuddet af uddannelser, så UCSJ’s ambition om fremragende uddannelser og en styrket rolle som regional udviklingspartner sikres. Beslutningen indebærer en række ændringer, som realiseres gradvist over de kommende fire til seks år. Den nye udbudsstruktur betyder, at UCSJ placerer sine uddannelser i regionale knudepunkter, som giver den bedst mulige uddannelsesdækning i regionen.   - Bestyrelsens formål med den nye udbudsstruktur er at målrette UCSJ’s aktiviteter til den regionale udvikling, bidrage til at løfte regionens uddannelsesniveau og at sikre forsyningen af arbejdskraft, siger Hans Stige, formand for UCSJ’s bestyrelse.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Bestyrelsen har dermed besluttet at regeringens besparelser på i alt otte pct.  ikke betyder færre campusser end UCSJ har i dag. I stedet skal økonomien sikres gennem et øget antal studerende til UCSJ’s grunduddannelser og en vækst i efter- og videreuddannelsesaktiviteterne.

Den nye udbudsstruktur betyder, at UCSJ placerer sine uddannelser i regionale knudepunkter, som giver den bedst mulige uddannelsesdækning i regionen:   Køge UCSJ etablerer et nyt campus i Køge, hvor der udbydes uddannelser til sygeplejerske og bioanalytiker. Målet er at lægge en del af UCSJ’s sundhedsuddannelser i sammenhæng med det nye universitetshospital, så studerende og medarbejdere bliver en del af det levende og stærke faglige miljø, der er under opbygning her. Campus kommer desuden til at ligge tæt på Ølby Station.   Næstved Der etableres en ny campus i Næstved tæt på stationen, andre uddannelsesinstitutioner og bylivet.  Det kommer til at huse uddannelser til fysioterapeut, ergoterapeut og administrationsbachelor, mens uddannelserne til sygeplejerske og bioanalytiker flyttes til den nye campus i Køge. Campus Næstved kommer desuden til at huse UCSJ’s direktion og fællesfunktioner, som i dag holder til på Slagelsevej 7 i Sorø.

Slagelse

Der etableres en ny campus i Slagelse, hvor der fortsat udbydes uddannelser til pædagog og sygeplejerske, og hvor der vil blive etableret et nyt udbud af socialrådgiveruddannelsen. Ernærings- og sundhedsuddannelsen flytter fra Sorø til Slagelse, så de studerende her kommer til at nyde godt af det faglige og sociale samspil med alle de andre studerende på Slagelse campus.   Nykøbing Falster Campus i Nykøbing Falster fortsætter som hidtil. Denne campus er med til at sikre en række stærke uddannelsestilbud i en del af regionen, hvor de studerende ellers ville få meget lang vej til en videregående uddannelse. Her vil derfor fortsat blive udbudt uddannelser til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog, samt Leisure Management uddannelsen.   Vordingborg Campus i Vordingborg fortsætter som hidtil, så man fortsat sikrer et udbud af lærere og pædagoger til regionens sydlige del. CFU fortsætter ligeledes i Vordingborg.   Roskilde
Campus i Roskilde kommer fremover til at udbyde uddannelse til fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver, lærer og inden for Leisure Management, mens sygeplejerskeuddannelsen flytter til den nye campus i Køge.   Sorø UCSJ fraflytter Ankerhus i Sorø, idet ernærings- og sundhedsuddannelsen flytter til campus i Slagelse. - Det er med tungt hjerte, at vi må sige farvel til Ankerhus, men bestyrelsen ønsker, at de studerende på ernærings- og sundhedsuddannelsen bliver del af større fagligt miljø med muligheder for tværprofessionel samarbejde og et stærkere studiemiljø med flere medstuderende.  Den nye beliggenhed stationsnært i hjertet af Slagelse bliver også en stor fordel for de studerende, siger Hans Stige.   Campusser lægges tæt på byliv  De nye campusområder i Næstved og Slagelse, med deres placering tæt på byliv og station, skal være med til at sikre bedre tiltrækning og fastholdelse af de studerende på UCSJ’s uddannelser.   - Vi må se i øjnene, at de små campusser uden for bymidterne får en del studerende til at søge mod især København. Vores klare forventning er, at de nye campusser i Slagelse og Næstved kommer til at tilbyde så attraktive campusmiljøer, at vi kan holde på en langt større del af dem, der ellers vil søge mod hovedstaden, siger Hans Stige.   UCSJ’s direktion og administration, som i dag ligger på to forskellige lokationer på Slagelsevej i Sorø, flytter også til det nye campus i Næstved.   - UCSJ ønsker at have de studerende i centrum. Derfor har det været et ønske for både direktion og fællesfunktioner at komme tættere på de studerende. Det bliver muligt med den nye placering på campus i Næstved, siger Hans Stige.   CFU’s udlånssamling, som betjener folkeskolerne i Region Sjælland, vil fortsat være placeret i Sorø.   UCSJ vil supplere de seks faste campusser med nye typer efterspørgselsdrevne mindre uddannelsesudbud. I Holbæk afsøges mulighederne for etablering af et fleksibelt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i tæt samarbejde med Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus. Udbuddet forventes at have et omfang af ca. 30 studerende pr. årgang og skal sikre en fortsat forsyning af sygeplejersker til Nordvestsjælland. UCSJ har allerede ansøgt Uddannelses- og forskningsministeren om etablering af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, der skal sikre arbejdskraften til de store tekniske virksomheder i området. Desuden er en udvidelse af den skolebaserede læreruddannelse i Samarbejde med regionens kommuner, under planlægning.   Nybyggerierne af campusserne i Slagelse, Næstved og Køge realiseres gradvist over de kommende fire til seks år, da der er hel del godkendelsesprocesser, før planerne kan begynde at blive ført ud i livet.   - Beslutningen skal høres i regionsrådet og godkendes i Uddannelses- og forskningsministeriet. Men vi håber alt går efter planen, så vi kan få sat gang i en endnu bedre dækning af stærke uddannelser i Region Sjælland. Målet er, at ændringerne gør det muligt for alle i regionen at få en videregående uddannelse, uanset hvor man bor, ligesom det skal understøtte virksomheders kompetencebehov og vækstmuligheder, siger Hans Stige. Kort over udbudsstruktur – ny og gammel: http://www.kortlink.dk/kvba

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce