Verdenskendt professor holder børne- og ungdomskonference i Danmark

Velfærd

09/05/2017 09:00

Professionshøjskolen Absalon

En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme – professor Kenneth J. Gergen – er medarrangør, når Center for Skole og Læring, University College Sjælland i efteråret holder en stor konference om udsatte.
Det Verdenskendte Taos institut har med norske UngInvest indgået en aftale med University College Sjælland om at lægge en stor konference om udsatte børn og unge i Danmark. Blandt andet det norske kronprinspars fond, Egmont Fonden og danske Børnehjælpsdagen støtter op om konferencen, der arrangeres i samarbejde med den verdenskendte Kenneth J. Gergen, hvis teori om socialkonstruktionisme har betydning for millioner af mennesker gennem uddannelse, ledelse, terapi og coaching. 

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Konferencen afvikles under titlen ”Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education” og omhandler, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge bedre. Det gælder især udsatte børn og unge, flygtningebørn og unge, børn og unge fra udsatte hjem samt børn og unge med særlige personlige eller fysiske udfordringer. Et vigtigt tema i den sammenhæng er naturligvis, hvordan man sikrer, at unge kommer videre fra folkeskolen og over i videre uddannelse. Tilværelsen som social konstruktion  I sammenhænge som disse er Kenneth J. Gergens teori om ”socialkonstruktionismen” oplagt at tage afsæt i. Teorien blev beskrevet af Gergen i 1973 og bygger på, at det enkelte menneskes personlighed, følelser, holdninger og viden er opstået som resultat af et socialt samspil med omverdenen. Socialkonstruktionismen nyder derfor i dag stor anerkendelse inden for psykologi, sociologi, uddannelse og ledelse. Det gælder også i forhold til konferencen, der har til mål at modvirke de udfordringer, der rammer udsatte børn og unge. Konferencen ventes derfor at tiltrække en bred målgruppe af professionelle, der arbejder med temaet, eksempelvis undervisere, terapeuter, konsulenter, ledere, pædagoger og socialrådgivere.  Internationale forskere og studerende Kenneth J Gergen bliver hovedtaler på konferencen, der også har norske, canadiske, hollandske og danske forskere på programmet. Desuden er det planen at inddrage de unge også - for netop også at høre deres stemme. University College Sjælland har besluttet at profilere konferencen som en af de vigtigste i efteråret 2017, fortæller Centerchef i Center for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach: 
"Tilblivelsen af denne enestående konference er et resultat af et stærkt internationalt netværk. Temaet ”børn og unge på kanten” er særdeles aktuelt, både i Danmark og i udlandet, og med denne konference sætter vi lys på, hvordan vi gennem kollektive indsatser kan medvirke til at udvikle og styrke børn og unges livsmuligheder. Der er ingen tvivl om, at konferencens indhold bliver et stærkt bidrag til både forskning og uddannelse - og til inspiration for alle de mange, der deltager, både fra ind- og udland”, fortæller centerchefen, der oplyser, at deltagergebyret er sat til et minimum for at gøre det muligt for både studerende og professionelle at deltage.  Viden skabes i fællesskab Konferencen bliver afviklet i den ånd, som socialkonstruktionismen inviterer til: At al eksisterende viden er relevant – uanset om det er forskning, teorier eller menneskelige erfaringer i praksis. Al ny viden bliver skabt i fællesskab, og konferencen fokuserer derfor på - i fællesskab - at skabe og dele viden og udvikle praksis med det formål at forbedre mulighederne for de udsatte børn og unge. For at give konferencens idéer og konklusioner maksimal spredning, vil der efterfølgende blive udgivet et slutdokument og et videomateriale til inspiration for alle, der professionelt, privat eller politisk ønsker at gøre en forskel.  Tidligere afholdt i Norge En lignende konference blev sidste år med stor succes afholdt i Norge med støtte fra blandt andet ”Kronprinsparets Fond” – en fond, der har til formål at hjælpe udsatte unge. Derfor har fonden besluttet at fortsætte støtten til konferencen i Danmark også   Den brede støtte glæder ikke mindst lektor på læreruddannelsen på UCSJ, der er på vej med en bog med afsæt i socialkonstruktionismen. Han er projektleder på konferencen og regner med at flere partnere vil melde sig i den kommende tid. Lige nu modtager konferencen den mest betydningsfulde støtte fra Egmontfonden.
”Det er fantastisk at opleve den store opbakning. Allerede nu er der interesse for konferencen i hele verden, siger Karsten Mellon, der lige nu konkret oplever interesse fra flere europæiske lande samt fra Australien og USA.    ”Det er en stor interesse for at være med, når nye visioner skabes, og det er jo netop det, som socialkonstruktionismen handler om, så jeg glæder mig rigtigt meget til denne konference, der jo bliver noget særligt, når Kenneth J. Gergen personligt er med til at samle trådene, siger han.   Partnere og bidragsydere til konferencen omfatter bl.a. University College Sjælland (DK), The Taos Institute (USA), UngInvest AIB (NO), Børnehjælpsdagen (DK), Hogeschool de Kempel (Holland), Egmontfonden (DK), Kronprinsparets Fond (NO), Center for Ungdomsforskning – CeFU (DK).  

 

Konferencen afholdes den 16-17 november og er nu åben for tilmelding. Da der forventes stor interesse vil tilmelding ske ud fra et ”først til mølle” princip. Det er muligt både at tilmelde sig selve konferencen samt derudover en eksklusiv middag, hvor også Kenneth J Gergen deltager.

Yderligere information her 

 

Mest Læste

Annonce