Veteraner efterlyser forskning i naturbehandling

Velfærd

18/12/2015 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Efter at Danmarks første Ph.d. om naturbaseret stress terapi har konkluderet, at terapien hjælper til et bedre liv, så efterlyses nu et større forskningsprojekt, der kan vise vejen til en optimal behandlingsmetode. Veteranernes fagforening bakker op
Op til ni procent af de 30.000 hjemvendte danske soldater udvikler senest tre år efter deres hjemsendelse symptomer, der er forenelige med ”post traumatisk stress syndrom” – PTSD – og det kan have store omkostninger – også for de pårørende og for samfundet generelt. Symptomerne på PTSD kan være mareridt, søvnløshed, hukommelsestab, koncentrationsbesvær, en følelse af konstant alarmberedskab og besvær med at fungere socialt. 

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Ud over at være en stor belastning for den enkelte, er sygdommen også omkostningskrævende for samfundet. Med lidelsen følger typisk medicinsk behandling og psykologhjælp - og på længere sigt kan der opstå behov for sociale ydelser, ligesom PTSD også kan være sammenhængende med et generelt dårligt fysisk helbred og misbrugsproblemer. 

  Forløb på ti uger Dorthe Varning Poulsen, der er ansat i University College Sjælland, har netop forsvaret sin Ph.d. på Københavns Universitet. Afhandlingen om Naturbaseret Terapi (NBT) omfatter den første danske undersøgelse af, hvordan soldater med PTSD oplever naturbaseret behandling, og den peger på, at et ti-ugers forløb med natur-baseret terapi kan hjælpe soldaterne til selv at kunne bruge naturen til at afhjælpe deres symptomer.    Ph.d. afhandlingen indeholder et casestudie foretaget i Københavns Universitets terapihave Nacadia, der ligger i Hørsholm. Her gennemgik otte veteraner ti ugers behandling med NST-terapi, der bl.a. indeholder mindfulness-aktiviteter i naturen og aktiviteter i og med naturen. Deltagerne blev fulgt i ét år, hvor de blev interviewet omkring deres livssituation. Den endelige Ph.d. afhandling viste, at soldaterne oplevede aftagende symptomer i løbet af behandlingen. 
  Mere forskning søges De positive erfaringer betyder, at Dorthe Varning Poulsen nu søger om penge til mere forskning på området, der kan munde ud i mere konkrete anbefalinger til behandlingsforløb. Et initiativ, som bakkes op af forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel.

- Naturen har en særlig betydning for de fleste soldater, og vi ved, at mange oplever naturen som et trygt og roligt sted at søge hen. Derfor er det også kun godt, hvis der bliver forsket mere i naturbaseret terapi, fordi det kan give rigtig god mening for nogle veteraner med PTSD, siger foreningens formand, Jesper K. Hansen.

  Behovet for mere forskning afspejles også af Ph.d. afhandlingen, der indeholder en systematisk litteraturgennemgang, der beskriver den kendte forskning inden for området, fortæller Dorthe Varning Poulsen.   - Der er skrevet meget om emnet i det meste af den vestlige Verden, og det samlede billede viser, at veteraner og andre med PTSD har et positivt udbytte af terapien. Alligevel findes der kun meget lidt reel forskning, og der findes kun ganske få storskala-forsøg, som entydigt dokumenterer, hvordan man bedst bør gribe NBT an for at få en optimal behandlingsmodel ud af det, forklarer hun.   Derfor er hun i samarbejde med Københavns Universitet nu i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et projekt, der - med afsæt i de foreløbige undersøgelser - kan komme med nogle mere præcise anbefalinger til, hvordan man bedst muligt laver natur-baseret terapi for veteraner med PTSD. Et projekt af den størrelse vil kræve økonomisk støtte fra eksempelvis Forsvaret og forskellige fonde.   - Jeg kunne godt ønske mig et landsdækkende projekt med 40-50 veteraner spredt over forskellige steder i landet. Et så omfattende projekt kunne også omhandle en kontrolgruppe, så man kan sammenholde værdien af NBT med traditionelle behandlingsformer, siger Dorthe Varning Poulsen.    Mange faggrupper rammes I Centralforeningen for Stampersonel ser man meget positivt på et sådant forsøg:   - PTSD er ikke kun er forbeholdt nogle veteraner fra forsvaret, men det rammer eksempelvis også politifolk, sundhedspersonale eller bank- og butiksansatte, der udsættes for et røveri. Det er derfor også af bred gavn for samfundet, at der forskes i både behandling og forebyggelse af PTSD, siger formand Jesper K. Hansen, der tilføjer:   - Når det gælder PTSD, kan man ikke bare give samme behandlingsforløb til alle og opnå samme resultat. Derfor er det i det hele taget vigtigt, at der forskes bredt i PTSD, og at projekter som dette støttes, så tilbuddene til psykisk sårede øges og forbedres. Det gælder ikke kun i forhold til behandling, men i høj grad også i forhold til forskning i forebyggelse af PTSD. 
  Ind i uddannelsessystemet Dorthe Varning Poulsen oplever en stor opbakning til mere forskning fra andre faglige organisationer også, ligesom hun oplever interesse overalt, hvor hun præsenterer resultaterne.  Som ansat forsker i University College Sjælland ser hun også en oplagt mulighed i at få NBT på skemaet som en del at de sundhedsfaglige og sociale uddannelser.   - Jeg er ved at undersøge, om vi kan få emnet på skemaet i vores egne uddannelser. Desuden er det oplagt at få etableret et samarbejde med Københavns Universitet om igangsættelse af en Master-uddannelse inden for det sundhedsfaglige område, som vi udbyder. Jeg er sikker på, at resultaterne fra Hørsholm kan bruges som løftestang til at få øget fokus på emnet i Danmark og meget gerne også på globalt plan, siger hun. 
  Flere tilbud til fysikken  Dorthe Varning Poulsen er oprindeligt uddannet fysioterapeut og undrer sig over den store forskel, der er på mængden af tilbud til fysiske og psykiske lidelser.    Veteraner, der er fysisk skadede, tilbydes typisk meget træning for at få deres fysik til at fungere. Ofte er der også stor interesse for at bidrage til det fra forskellige sektorer. Til gengæld er der ikke så mange, der interesserer sig for, at ni procent af veteranerne har symptomer, der peger på PTSD tre år efter hjemsendelsen.    - Men det kan ændre sig. Her i Danmark har vi faktisk chancen for at komme med i front på det her felt. Mere forskning, bedre gennemarbejdede behandlingsmetoder og nye former for uddannelse er vejen frem, hvis vi skal bruge NBT til at gøre en forskel i behandlingen, siger hun.
  Yderligere information UCSJ: Ph.d: Dorthe Varning Poulsen, tlf.: 72482690, [email protected] Centralforeningen for Stampersonel: Kommunikationskonsulent Kenneth Skov Jensen, 2145 8856, [email protected] UCSJ: Pressekonsulent: Daniel Brøns, tlf.: 72481068, [email protected]  

Mest Læste

Annonce