Velfærdssektoren skal udvikles via samarbejde med erhvervslivet

Regioner og kommuner kan ikke løse udfordringerne på sundhedsområdet selv – private virksomheder og vidensinstitutioner skal hjælpe til. Samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet er nødvendigt for at opretholde og udvikle velfærden.

Det kræver godt samarbejde at opretholde velfærdsdanmark. Hospitaler og kommuner er nødt til sammen med erhvervslivet og universiteterne at kunne udvikle løsninger, der kan forbedre behandling, livskvalitet og pleje. Vejen til at udvikle det danske sundhedssystem er offentligt-privat innovationssamarbejde – også kaldet OPI.

Det mener blandt andre sundhedsklyngen Welfare Tech, der administrerer den digitale OPIguide.dk, der har mellem 1000 og 2000 sidevisninger hver eneste måned. Guiden hjælper virksomheder, offentlig organisationer og vidensinstitutioner med at få succes med offentligt-privat innovationssamarbejde.

- Hvis vi skal imødekomme de mange udfordringer, sundhedssektoren står overfor, er det nødvendig med mere samarbejde på tværs af det offentlige, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. OPI er en fordelagtige måde til at udvikle velfærden i Danmark, fordi vi har en stærk offentlig sektor, som udbyder af størstedelen af pleje- og sundhedstilbuddene sammen med de privatpraktiserende læger. Sundhedssektoren har desuden brug for ny viden for at kunne udvikle serviceniveauet, forklarer Welfare Techs vicedirektør Søren Parmar-Sielemann.  

Welfare Tech er en erhvervsklynge, hvor 200 private og offentlige aktører samarbejder om udviklingen af velfærdsteknologi.

Eksterne samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle i offentlige innovationen. Ifølge Center for Offentlig Innovation er 79% af de offentlige innovationer sket i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Brugere og udviklere skal samarbejde

Aabenraa Kommune har deltaget i en række OPI-projekter, bl.a. inden for ældreområdet, og kommunen har gode erfaringer med at inddrage borgere og medarbejdere, når der skal udvikles nye metoder og løsninger sammen med private virksomheder. Det fortæller Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed, Aabenraa Kommune.

- Når vi i Aabenraa Kommune medudvikler ny teknologi, er to ting afgørende for, at vi skaber reel og varig værdi. Den ene er, at borgere og medarbejdere sammen med innovative virksomheder spiller helt centrale roller i udviklingsprocessen. De bedste løsninger opnås, når udviklere og brugere arbejder sammen i den virkelighed, hvor løsningerne skal bruges. Den anden grund er, at virksomhedernes nye produkter i sig selv ikke skaber værdi. Værdien opstår, når de nye løsninger giver mening og bruges i dagligdagen af borgere og medarbejdere, fortæller Karen Storgaard Larsen.

OPI giver bløde værdier

Tal fra Center for Offentlig Innovation viser, at der er 76 % sandsynlighed for højere kvalitet, hvis offentlig innovation foregår sammen med en virksomhed. Hvis det offentlige samarbejder med en vidensinstitution, er sandsynligheden for højere kvaliteten, 79%.   

Lena Brogaard, lektor på RUC, har analyseret og evalueret udbyttet af OPI-projekter på velfærdsområdet. Hun har undersøgt 260 danske innovationsprojekter, og hun er en smule overrasket over de mange bløde værdier og fordele på kort sigt, som OPI-projekter tilfører deltagerne.

- Over halvdelen af de virksomheder, regioner og kommuner, der har svaret på undersøgelsen, har opnået ny viden ved at være part i et OPI-projekt. OPI kan eksempelvis give virksomhederne viden om behov og drift i det offentlige, og et projekt kan tilmed være en indgang til en offentlig kunde, som ellers kan være svær at få kontakt til. Desuden giver de succesfulde samarbejder en validering af virksomhedens produkter. De offentlige parter kan til gengæld lære mere om eksempelvis det teknologiske potentiale, og i nogle tilfælde fører ét projekt til flere, fortæller Lena Brogaard.

Hun forudser, at der i fremtiden kommer endnu mere fokus på, hvordan OPI-projekter opnår succes. Blandt andet vurderer hun, at der vil være yderligere behov for, at de udviklede løsninger kan skaleres, så de eksempelvis kan bruges i flere kommuner eller på flere sygehuse.

Danmark er et godt testland

Det offentlige-private samarbejde har gode kår i Danmark.

- Vi har stor efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker støtte til at udvikle teknologiske løsninger til sundheds- og plejesektoren. Vi administrerer blandt andet Syddansk OPI-pulje og projektet VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data, som bygger på offentlig-privat innovation. Godt en tredjedel af landets kommuner er medlemmer hos Welfare Tech, og endnu flere har deltaget i test af nye løsninger i vores OPI-arrangementer, siger Søren Parmar-Sielemann. 

Fakta:

 • 79 % af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere
 • Der er 76 % sandsynlighed for højere kvalitet, hvis offentlige innovation foregår i samarbejde med en ekstern virksomhed.
 • Der er 79 % sandsynlighed for højere kvalitet, hvis offentlige innovation foregår i samarbejde en vidensinstitution. 

Kilde: Center for Offentlig Innovation, coi.dk

Welfare Tech på DenOffentlige.dk Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologi i Danmark. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, som optimer...
Aktivitet: Artikler: 29 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.02.21 Sundhed
  Patientrettigheder til hurtig udredning og behandling bliver genindført

  Antallet af COVID-19 patienter på sygehusene er nu faldet så meget, at patientrettighederne til hurtig udredning og behandling genindføres den 1. marts 2021. I dag er ca. 12 pct. af de medicinske sengepladser og ca. 15 pct. af de intensive sengepladser planlagt til COVID-19 i brug.

 • 25.02.21 Sundhed
  Kræftens Bekæmpelse: Sådan får vi tidligere og bedre diagnoser af kræft

  Halvdelen af alle kræftpatienter kommer ikke direkte i kræftpakkeforløb. Men ingen ved præcist, hvad der sker med dem. Og derfor kan sundhedsvæsenet heller ikke for alvor forbedre den tidlige opsporing af kræft. Og det er fatalt for patienterne. Kræftens Bekæmpelse udsender i dag en ny rapport, der skal bane vejen for forbedringer.

 • 23.02.21 Sundhed
  2.500 sårbare og ældre borgere får fremskudte vaccinationstilbud

  Borgere i 17 kommuner bliver visiteret til og kontaktet om et særligt vaccinationstilbud i uge otte. Vaccinationen kan ikke bookes online eller via telefon.

 • 23.02.21 Sundhed
  Pioner i blodkræftforskning modtager Hagedorn Prisen 2021

  10.000 danskere går uvidende rundt med kroniske blodkræftsygdomme og dermed risiko for bl.a. livstruende blodpropper. Det er et område, professor Hans Hasselbalch har viet sit professionelle liv til at forske i. Et arbejde, han betegner som en hjertesag. For sin imponerende og skelsættende indsats modtager han Hagedorn Prisen 2021 på 1,5 mio. kr.

 • 22.02.21 Sundhed
  Godt nyt: Flere lægemidler til sjældne sygdomme

  Flere patienter med sjældne sygdomme får mulighed for behandling, når der løbende godkendes flere lægemidler til sjældne sygdomme. Det er et stort plus for de mange patienter, siger Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen.