Velkommen til min blog

Jeg stiller op til FV19 i Københavns Storkreds (LA) som nummer 2 på listen. Jeg har tre mærkesager, men i realiteten meget mere på hjerte. I dette første blogindlæg præsenterer jeg mig selv og de tre mærkesager.

Tak fordi du har klikket dig ind på dette blogindlæg. Jeg skal gøre mit bedste for at fortælle kort, hvem jeg er, og hvad jeg politisk står for.

Jeg er 54 år, har 4 skønne børn og kan snart fejre sølvbryllup med min skønne hustru. Vi bor på Frederiksberg med vores 2 hunde. Det er vores fjerde hus på Frederiksberg, hvor vi er flyttet til større i takt med, at pladsbehovet steg, og nu for nylig flyttet til et mindre hus igen.


I mit daglige virke er jeg kirurg og forsker. Jeg leder en meget produktiv forskningsenhed tilknyttet Herlev/Gentofte Hospital og Københavns Universitet. Jeg er således offentlig ansat og har altid været glad for dette. Undervejs i mit arbejdsliv har jeg i min fritid arbejdet på privathospitaler og haft tilknytning til det private erhvervsliv med bl.a. bestyrelsesarbejde. Disse "bijobs" har givet mig inspiration og energi. Det har været meget inspirerende at se, hvordan man kan drive et privathospital med stor effektivitet, hvis alle er enige om det samme "mindset". Det kunne vi lære lidt af i det offentlige sygehusvæsen. Det er skønt at lære noget nyt hele tiden, og det er nok også derfor, jeg i den grad nyder det politiske arbejde. 

Jeg har været læge i snart 30 år og har haft alle stillingstyper i sygehusvæsenet, lige fra yngste reservelæge og op til ledende overlæge med ansvar for 400 ansatte og et årsbudget tæt på 300 millioner. Jeg har sideløbende karrieret i universitetsverdenen og har været professor i kirurgi tilknyttet Herlev/Gentofte Hospital siden 2003. - Og jeg kan betro dig – der er plads til forbedring i vores sundhedsvæsen. Det er gået op for mig, at hvis man virkelig vil gøre en forskel, så er det i det politiske system. Jeg har ikke tidligere været politisk engageret, men valgte at stille op til regionsrådsvalget i 2017. Her fik jeg overraskende mange personlige stemmer og sprang derved listen og blev valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden.

Nu efter snart et år i regionsrådet er det tydeligt, at konstruktionen med kommuner, regioner og stat også har en bagside. Regionerne kæmper mod hinanden, og det giver store uligheder for borgerne på tværs af landet. Nu kunne man måske tro, at en liberal person som mig altid burde støtte konkurrence og ulighed (for at tilskynde til at gøre tingene bedre), men lige på sundhedsområdet er det lidt mere kompliceret end som så. Det er godt med konkurrence mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen, men ikke på sundhedsområdet mellem regionerne. Som læge kan jeg ikke gå ind for ”ulighed i sundhed”, og jeg støtter til enhver tid, at alle borgere i Danmark skal have lige adgang til udredning og behandling uanset bopæl, indkomst, etnicitet eller alt muligt andet. Regionernes arbejdsområde er ca. 90% sundhedsvæsen, og vi er kun 3 læger og en håndfuld sygeplejersker ud af 41 regionsrådsmedlemmer i regionsrådet. Selvom alle 41 selvfølgelig vil det bedste og også har deres sunde fornuft i behold, så er det et problem, at de fleste ikke rigtig ved, hvad der foregår. Et hospital er en kompliceret størrelse, og den nuværende politiske styringsmodel er ikke optimal. Jeg går derfor ind for, at regionerne i deres nuværende form nedlægges. Dette vil indebære, at en række opgaver overgår til kommuner, andre til staten (ministeriet) og andre til Sundhedsstyrelsen. De enkelte sygehuse kan drives som selvejende institutioner med bestyrelser. Der er bare i Region Hovedstaden >1.000 ansatte på Regionsgården, >1.000 i regionens IT-funktion, og der anvendes mere end 3 milliarder årligt i den centrale administration i Region Hovedstaden. Det bør kunne gøres bedre!

Jeg har 3 mærkesager til folketingsvalget:

1) Vi er de flittiges parti.

Det betyder, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, så der er flere penge til dig selv, hvis du gør en ekstra indsats. Skatten må derfor reduceres, og det skal altid være markant bedre lønnet at have et arbejde end at være på understøttelse eller kontanthjælp. Erhvervslivet skal have færre restriktioner og regler. Bureaukratiet skal reduceres så meget som overhovedet muligt. Jeg går endvidere ind for en markant reduktion i selskabsskatten. Dels vil vi kunne gøre det lettere for små og nye firmaer at vokse, og dels vil det kunne lokke udenlandske større firmaer til at etablere sig i Danmark.

2) Et bedre sundhedsvæsen.

Vores nuværende sundhedsvæsen er præget af for mange kolde hænder og for få varme hænder. Opgaverne vokser år for år med nye behandlinger, og fordi vi bliver ældre, så vi har brug for flere varme hænder. Hvis man går drastisk til værks og omlægger opgaverne til mindre bureaukrati administration, vil vi have råd til at gøre det endnu bedre for patienterne. Der skal en større oprydning til. Det er afgørende at styrke primærsektoren (de alment praktiserende læger), da den borgernære behandling og ikke mindst forebyggelse er mere rationel end at vente på, at patienten bliver alvorligt syg og skal indlægges.

3) Socialpolitik og sikring ved lav indkomst.

Vi går ind for, at alle borgere har et bundfradrag på 7.000 kroner om måneden. Det betyder bl.a. at mange pensionister og studerende bliver skattefrie, og lønmodtagere med lave indkomster får betydelig mere til sig selv hver måned. Modellen er gennemregnet af Finansministeriet og giver overskud på bundlinjen. Det er i dag alt for vanskeligt og omstændeligt at blive tilkendt førtidspension. Det skal der ændres på. Dem der kan arbejde skal arbejde – også selvom det kun er få timer om ugen. Er man uarbejdsdygtig, skal man have førtidspension og ikke blive sendt til utallige ligegyldige arbejdsprøvninger og undersøgelser. Det kan gøre bedre end i dag. Danmark er kendt for at tage sig af de svageste, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Ingen må sulte i Danmark, og vi skal have bedre fokus på udsatte børn. De allerfattigste kommuner i landet skal støttes af de rigeste, men den nuværende udligningsordning er gået for vidt.

Jeg vil selvfølgelig skrive om del-elementer af disse 3 mærkesager her på bloggen, men jeg kommer med garanti også til at brede mig ud over andre emner. Så jeg håber, at du har lyst til at læse med!

Emneord: Jacob Rosenberg, KANDIDATERNE
Jacob Rosenberg på DenOffentlige.dk Jeg stillede op første gang til RV17/KV17, og blev valgt til regionsrådet i hovedstaden med mange personlige stemmer, så det var både overraskende og dejligt. Jeg stiller op igen til RV21/KV21 ...
Aktivitet: Artikler: 34 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 20.08.18 Jan Lindebjerg
  Tillykke med kandidatur og blog.

  Hej Jacob.

  Tillykke med kandidaturet og med bloggen :-)

  En (synes jeg) bekymrende tendens vi har set i landspolitik er opfattelse af videnskab som partsindlæg på linje med følelser og pseudovidenskab. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle tanker fra dig omkring dette. Selvom du ikke har det som en mærkesag vil det være fedt med et blogindlæg hvor du fortæller om hvor vigtigt du finder, at videnskabelig tankegang fremmes i lovgivningsarbejde o.a. indenfor områder, hvor pseudovidenskab mm. har lidt rigelig medvind.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.