Analyse: Tidlig indsats kan forhindre unges mistrivsel

Ledelse

23/11/2012 09:03

Jakob Rom Johansen

Op mod 20 procent af de unge i 9. klasse i Region Syddanmark har personlige eller psykiske problemer, der gør at de ikke trives i hverdagen. Det viser en rapport fra CABI, som bl.a. anbefaler en tidlig indsats over for unge i risikozonen.

CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har netop lavet en rapport for Region Syddanmark, der viser, at ca. 20 procent af de unge i 9. klasse ikke har det godt i deres hverdag. Og ca. 1.200 mistrives i alvorlig grad. Det er typisk personlige eller psykiske problemer, og det kan få stor indflydelse på de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Region Syddanmark har vedtaget en særlig indsats over for sårbare unge, og rapporten er et led i denne indsats.

Rapporten viser bl.a. at seks procent af de, der mistrives i 9. klasse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse to år efter folkeskolen. Og de har et markant højere frafald på erhvervsuddannelserne.

I rapporten er der desuden en række anbefalinger til, hvad kommuner kan gøre for at begrænse antallet af unge, som mistrives. Det anbefales fx at kommunerne arbejder med meget tidligt at spotte de unge, som har en forhøjet risiko for mistrivsel og sætter forebyggende ind her.

Det kan fx gøres ved at se på de unges familiemæssige og sociale baggrund, da der er en stærk sammenhæng mellem disse faktorer, unges trivsel og deres chance for at få en uddannelse eller et job.

Derudover indeholder rapporten bl.a. følgende anbefalinger:

• Hjælp den unge med at få et tilhørsforhold til uddannelsen.
• Opret et stærkt tværfagligt beredskab og del viden.
• UU bør spille en central rolle som bindeled.

Download rapporten fra CABI’s hjemmeside.

Vil du have mere inspiration til ungeindsatsen, så se også www.cabiweb.dk/unge

Mest Læste

Annonce