Derfor får færre tilkendt førtidspension

Velfærd

11/04/2013 08:12

Jakob Rom Johansen

Kommunernes pensionsnævn har skærpet linjen over for sager om førtidspension, og samtidig er der i kommunerne kommet større fokus på den enkelte borgers ressourcer og muligheder. Det er årsagerne til, at færre tilkendes førtidspension, viser en ny analyse fra netværks- og videnshuset Cabi. Antallet af nytilkendelser af førtidspension var i andet kvartal 2012 på 2.979, og det er knap 1.200 færre end samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 28 procent.

I analysen har Cabi set på tal fra Ankestyrelsen og efterfølgende suppleret med interview i fem kommuner: København, Aarhus, Roskilde, Holbæk og Haderslev for at finde årsagerne til faldet.

Kommunerne forklarer i analysen, at faldet skyldes en generel ændret opmærksomhed på og bevidsthed om, hvordan lovgivningen skal forstås og udmøntes i praksis.

Dertil kommer en øget opmærksomhed på, at alle indsatsmuligheder skal være prøvet af, og at der skal være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, før der indstilles til og tilkendes førtidspension.

I kommunerne inddrager man i dag indsatser og behandlingstilbud, som ikke tidligere er blevet anvendt, ligesom man i højere grad afsøger nye muligheder for arbejdsprøvning. En håndværker med fysisk lidelse bliver ikke kun prøvet af inden for håndværkerfaget, men også på andre områder, hvor arbejdsevnen måske er større.

Du kan downloade hele analysen på www.cabiweb.dk/cabifakta
 

Mest Læste

Annonce