Evaluering: Bedre samtaler i jobcentret giver kortere sygefravær

Ledelse

12/05/2011 00:00

Jakob Rom Johansen

Sygemeldte af psykiske årsager har fået markant kortere sygefravær efter at sagsbehandlere i Syddjurs og Middelfart Kommune har fået bedre redskaber til at håndtere målgruppen. Det viser en evaluering af CABI’s Projekt LUCA.

Et gennemsnitligt fald i sygedagpengeperioden på tre uger. Det er resultatet af Projekt LUCA, som CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har gennemført i Syddjurs og Middelfart Kommune. Her har sagsbehandlere fra de to kommuners sygedagpengeopfølgning deltaget, og målet var at give sagsbehandlerne redskaber til en bedre håndtering af sygefravær af psykiske årsager.

Projektet sluttede i 2008, og Rambøll Management har nu afsluttet den langsigtede effektmåling af projektet, som viser at de sygemeldte borgere har markant kortere tid på sygedagpenge i forhold til en kontrolgruppe.

Personer, som er sygemeldte af psykiske årsager, har ofte et meget langvarigt sygeforløb, der bringer dem i risikozonen for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Derfor var et af formålene med Projekt LUCA at nedbringe varigheden af sygefraværet ved at give sagsbehandlerne værktøjer til at gennemføre mere effektive samtaler.

Bedre samtale – hurtigere rask
”Vi kan se, at når sagsbehandlerne får kommunikationsredskaber til at kvalificere samtalerne med den sygemeldte, bliver den syge også raskmeldt hurtigere,” siger Mette Skou Rasmussen, CABI’s markedsleder for viden til jobcentre.

Gennem LUCA har sagsbehandlerne bl.a. fået undervisning i, at de ikke skal komme med færdige løsninger for den sygemeldte af psykiske årsager. I stedet skal de stille åbne spørgsmål, som hjælper den sygemeldte med selv at finde løsninger.

Evalueringen fra Rambøll viser dog også, at selvom Projekt LUCA har forkortet varigheden af sygefraværet, så har det ikke betydet en højere beskæftigelsesgrad for de sygemeldte. De bliver nemlig ofte sygemeldte igen.

Alligevel ser Mette Skou Rasmussen dog perspektiver i de kommunikationsredskaber, der er brugt i LUCA.

”Vi havde selvfølgelig helst set en positiv effekt i beskæftigelsesgraden, men når det ikke er lykkedes, så skyldes det, at samtalerne ikke kan stå alene. De skal kombineres med aktivering eller en mere kontrolleret tilbagevenden til arbejdsmarkedet,” siger hun.

Mere sikkerhed i samtalerne
I Jobcenter Syddjurs er arbejdsmarkedskonsulent Anne Glibstrup Sørensen ikke i tvivl om, at LUCA har givet hende og kollegaerne bedre samtaler med sygemeldte af psykiske årsager, og de bruger også metoderne i dag.

”Undervisningen har givet os nogle redskaber til at bygge en god samtale op, og jeg har et godt fundament, når jeg skal have en samtale med en borger, der fx er sygemeldt med depression. De kollegaer, som ikke har fået den samme undervisning, savner de redskaber,” siger Anne Glibstrup Sørensen.

”Helt konkret sørger jeg for, at lave en dagsorden for samtalen med den sygemeldte, inden samtalen egentlig går i gang. Her taler vi om, hvorfor borgeren er indkaldt, hvad samtalen skal indeholde og hvad der skal træffes aftaler om. Det fungerer rigtig godt at blive meget konkret,” siger Anne Glibstrup Sørensen.
 

Gode råd til samtalen:

• Som sagsbehandler har du ikke alle svarene.
• Stil åbne spørgsmål, der hjælper den sygemeldte til selv at finde løsninger.
• Aftal en dagsorden for samtalen med den sygemeldte.
 

Mest Læste

Annonce