Kommuner efterlyser flere socialøkonomiske virksomheder

Velfærd

12/10/2012 14:20

Jakob Rom Johansen

Socialøkonomiske virksomheder skaber job til udsatte borgere, og kommunerne forventer et stigende samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, ikke mindst som følge af den nye fleksjobreform. Det viser en ny kortlægning fra CABI. Flere udsatte borgere skal fremover i arbejde, og her kommer de socialøkonomiske virksomheder til at spille en vigtig rolle, da de er i stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at tage på det ordinære arbejdsmarked.

Det viser en kortlægning af socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål, som CABI - Center for Aktiv beskæftigelsesIndsats har foretaget. Et forsigtigt skøn er, at der i Danmark er mindst 300 socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende sigte.

Et værktøj til at samarbejde

Kortlægningen fokuserer særligt på samarbejdet mellem landets kommuner og socialøkonomiske virksomheder, og en rundspørge blandt kommunerne viser, at 66 procent af de adspurgte samarbejder med socialøkonomiske virksomheder. Og 58 procent af disse forventer fremover et øget samarbejde.

Blandt de kommuner i kortlægningen, der ikke samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, svarer over halvdelen, at det skyldes, at de ikke har kendskab til socialøkonomiske virksomheder i deres lokalområde.

”Med kortlægningen vil vi gerne give kommuner og socialøkonomiske virksomheder inspiration til, hvordan de kan komme hinanden nærmere og udvikle et samarbejde, de begge har fordel af. Og ikke mindst de mennesker, der har brug for beskæftigelse på særlige vilkår,” siger seniorkonsulent hos CABI, Ellen Jensen, som har stået for kortlægningen.

Kan rumme flere

”Kommunerne siger, at de socialøkonomiske virksomheder kan dække et behov i forhold til at rumme nogle mennesker, det ellers er svært at tage hånd om på det ordinære arbejdsmarked. En del kommuner mener endda, at der er behov for flere socialøkonomiske virksomheder,” fortsætter hun.

Reformen af fleksjob og førtidspension gør det muligt at oprette meget små fleksjob, hvor medarbejderen kun arbejder to til tre timer om ugen. Og her kan socialøkonomiske virksomheder komme til at spille en stor rolle, vurderer flere kommuner i kortlægningen.

Den peger dog også på, at der er plads til forbedring i samarbejdet mellem kommunerne og de socialøkonomiske virksomheder, hvis potentialet skal forløses.

Læs mere i CABI's nyhedsbrev.

Mest Læste

Annonce