Tydeligt potentiale for fleksjob med få ugentlige timer

Ledelse

09/04/2013 09:44

Jakob Rom Johansen

Virksomheder og jobcentre ser positivt på fleksjob med en arbejdstid på under ti timer om ugen. Der er mange jobåbninger, og de findes i mange brancher. Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Cabi, samt en række interview med jobcentre, der har erfaring med at skabe små jobs.

Da reformen af fleksjob og førtidspension trådte i kraft 1. januar i år, var et af de store spørgsmål, om det overhovedet var muligt at skabe fleksjob til personer, som har så væsentlige funktionsnedsættelser, at de kun kan arbejde meget få timer om ugen.

Nu viser en undersøgelse, som Cabi har foretaget med hjælp fra Epinion, at virksomhederne er positivt indstillede: I undersøgelsen, hvor 754 ledere og personaleansvarlige i danske virksomheder er blevet interviewet, siger 62 procent, at de gerne vil mødes med jobcentret og drøfte mulighederne for at etablere fleksjob på tre til ti timer om ugen.

”Det er en udstrakt hånd til jobcentrene, at så mange virksomheder er klar til en dialog om, hvilke muligheder og barrierer der er for fleksjob med få ugentlige timer. Og undersøgelsen afslører endda, at virksomhedernes allerede i dag har mange arbejdsopgaver, som kan løses af ansatte med et meget lille timeantal,” siger Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi.

Mange mulige jobfunktioner
Hun har desuden deltaget i en interviewundersøgelse, hvor jobkonsulenter i fem jobcentre er blevet interviewet om deres erfaringer med at etablere job med et lille ugentligt timetal i samarbejde med virksomhederne.

Eftersom reformen først for nylig er trådt i kraft, har interviewene handlet om erfaringer med løntilskudsansættelser for førtidspensionister – også kaldet skånejob. En del af disse job er også på under ti timer, og de varetages af medarbejdere med en markant nedsat arbejdsevne.

”Jobkonsulenterne giver udtryk for, at der er rigtig mange forskellige jobfunktioner og arbejdsopgaver, som kan løses af ansatte med et lille ugentligt timeantal,” siger Bente Nissen.

Konkrete eksempler på job, der er skabt i de fem jobcentre, er kassebetjening, økonomistyring og telefonbetjening i et taxaselskab, vagtmand ved ind- og udkørsel i et byggemarked, vedligehold samt regnskab og arkivering i små virksomheder.

Størst potentiale i små virksomheder
Cabis interviewundersøgelse viser, at jobcentrene har haft størst held med at etablere job med få ugentlige timer i små virksomheder. Og i Epinion-undersøgelsen er det også de mindre virksomheder, der er mest villige til at mødes med jobcentret og drøfte ansættelse af en person, der kun kan arbejde tre timer om ugen. Det siger 33 procent af de små virksomheder ja til, mens det gælder 20 procent af de større virksomheder med over 50 ansatte.

Uanset hvor potentialet er størst for at etablere fleksjobs på få timer, venter der dog jobcentrene en stor opgave: De skal aktivt opsøge virksomhederne, hvis der skal skabes job:

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at det generelt set ikke er job, som står ubesatte hen. De skabes i en tæt dialog mellem jobkonsulenten og virksomheden, så det er nødvendigt, at jobcentrene er opsøgende over for virksomhederne og hjælper med at identificere og udvikle de jobmuligheder, der er. Men det kan altså lade sig gøre,” siger Bente Nissen.

KONTAKTPERSONER:
• Seniorkonsulent Bente Nissen, Cabi: 8620 8369 / [email protected]
• Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 8620 8382 / [email protected]

FAKTA: Om Cabi – bedre arbejde til flere
Cabi er et netværks- og videnshus, der arbejder for at give udsatte ledige og medarbejdere, som mister eller er i fare for at miste arbejdsevne, en fremtid på arbejdsmarkedet.

Vi henvender os til virksomheder og jobcentre, tager udgangspunkt i deres egne erfaringer og sigter mod at skabe socialt ansvar i virksomheder, udvikle tilgangen til udsatte ledige i jobcentre og forbedre det enkelte menneskes muligheder.

Cabi tilbyder ny viden, metoder, workshops, redskaber og netværk, alt sammen baseret på best pratice. Cabi er landsdækkende og selvejende under Beskæftigelsesministeriet.
www.cabiweb.dk

FAKTA: Cabis Epinion-undersøgelse
• Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Cabi i november 2012.
• Respondenterne er personaleansvarlige fra 754 danske virksomheder med over fem ansatte.
• 62 procent af respondenterne er villige til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver i virksomheden til personer, der kan arbejde mellem tre og ti timer om ugen.
• Virksomhederne i undersøgelsen mener, at et fleksjob med få ugentlige timer kan fungere, hvis den ansatte har lavt sygefravær, passer socialt ind i virksomheden, er fagligt klædt på, og hvis der ikke er administrativt bøvl med ansættelsen.
• 33 procent af de mindre virksomheder med 5-19 ansatte er villige til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver til personer, der kan arbejde ikke mere end tre timer om ugen.

• 20 procent af de større virksomheder med over 50 ansatte er villige til at drøfte med jobcentret, om der er arbejdsopgaver til personer, der kan arbejde ikke mere end tre timer om ugen.

FAKTA: Notat om jobcentrenes erfaringer med etablering af job med et lille ugentligt timetal
Cabi har i efteråret 2012 interviewet fem virksomhedskonsulenter i fem jobcentre om deres erfaring med at skabe job med få ugentlige timer.

Erfaringerne fra interviewundersøgelsen er sammenfattet i notatet ’Jobcentrenes erfaringer med etablering af jobs med et lille ugentligt timetal’ med vurderinger af, hvor der kan skabes små job, og hvad jobcentre og virksomheder skal være opmærksomme på, når man tager imod en medarbejder med meget nedsat arbejdsevne.

• Jobkonsulenterne har gode erfaringer med at etablere job med et lille ugentligt timeantal til førtidspensionister.
• Tallene viser, at disse job er varige og opfylder konkrete behov i virksomhederne.
• Jobkonsulenterne ser muligheder for at overføre erfaringerne til fleksjob med et lille ugentligt timeantal.
• Der er gode resultater med at skabe job med få ugentlige timer i mange forskellige brancher.
• Jobkonsulenterne vurderer, at det er lettest at skabe job med få ugentlige timer i små virksomheder.

Mest Læste

Annonce