Foto: Thomas Hebsgaard. Centerleder Anne Vest Hansen introducerede Aarhus’ nye innovationscenter

Aarhusiansk innovationscenter skal genopfinde velfærdsamfundet

Velfærd

14/10/2015 10:40

Paul Sauer

Aarhus Kommunes nye innovationscenter er sat i verden for at flytte kommunens fokus fra egne ydelser til borgernes behov. Metoderne er hentet fra designverdenen. Interview med stadsdirektør Niels Højberg og centerleder Anne Vest Hansen.

Væk med det normale

I februar 2016 slår Center for Innovation i Aarhus dørene op til 350 kvadratmeter med bl.a. drop-in arbejdspladser, workshopfaciliteter og prototypeværksted øverst i byens nye vartegn, DOKK1 på havnen. Centeret bliver dermed en central del af kommunens satsning på innovation.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Stadsdirektør Niels Højberg, hvorfor skal Aarhus have en særskilt innovationsenhed?

“Vi kommer til at kunne gå på tværs af den måde, man tænker på i organisationens siloer. Vi er jo en kæmpestor organisation med forholdsvis tykke vægge mellem de forskellige, faglige magistratsafdelinger. Ved at skabe et sted, hvor man bliver tvunget til at møde hinandens fagligheder og erfaringer og får inspiration udefra, tror vi på, at vi kan frigøre os fra den måde, vi normalt arbejder på.”

Hvad bliver centerets største udfordring?

“At tænke kreativt nok og turde udfordre den måde, vi arbejder på, på en markant måde. Vi forsøger lige nu at tænke hele velfærdssamfundet med en anden vinkel, end vi har gjort før. Vi har haft meget fokus på, hvad byrådet kan, hvor store budgetter vi har, hvad vores medarbejdere skal kunne, og hvordan vi udvikler vores kerneservice og vores institutioner. Fremover, når vi har færre penge til rådighed, må vi tænke mere i, hvordan borgerne lever deres liv. Hvad har man behov for hjælp til, og hvor kan man selv bidrage til at få det fælles til at fungere?”

“Ved at vi som system holder op med at tænke på vores egne præmisser og i stedet begynder at indrette os, som borgerne lever deres liv, tror vi faktisk, vi kan få et mere velfungerende system – og egentlig også et system, der er billigere end det, vi har i dag. Medborgerskabet og de små fællesskaber kan løfte noget, man måske i dag overlader til kommunen.”

Design-tænkning skal forbedre kommunens innovationer

Ansvaret for at gøre visionerne for innovationscenterets arbejde til virkelighed ligger hos daglig leder Anne Vest Hansen, der allerede er rykket ind i midlertidige lokaler i DOKK1 med en håndfuld nyansatte medarbejdere. Når centeret er færdigindrettet i sine kommende lokaler på 350 kvadratmeter, vil drop-in arbejdsstationer, workshoplokaler og et prototypeværksted med pap, papir og 3d-printer stå klar til brugerne.

Anne Vest Hansen, hvem skal benytte centerets faciliteter, når de står klar?

“Målgruppen og vores tætte samarbejdspartnere vil være medarbejdere i Aarhus Kommune, som i forvejen arbejder med innovationsprojekter, enten som projektledere eller udviklingskonsulenter. Vi har et team på tre innovationskonsulenter med fagligheder inden for design, antropologi og procesfacilitering, og de kan indgå som partnere i projekter, der er forankret ude i de forskellige magistratsafdelinger.”

Hvorfor er der behov for sådanne “eksperter i innovation” til at hjælpe innovationen på vej?

“Der er jo allerede rigtig mange i Aarhus Kommune, som er dygtige til at arbejde med innovation. Men vi kan byde ind med design-tænkning som tilgang. Vi vil rent fagligt være stærke på at arbejde praksisnært og brugernært og være gode til at modellere, lave prototyper og teste af i praksis, så man hurtigt kan gå i doing-mode. Og så er designerne selvfølgelig også dygtige til at arbejde visuelt. Dét at visualisere kan gøre noget, der ellers er meget komplekst, mere overskueligt og nemmere at komme i dialog med organisationen, borgerne og brugerne omkring. Det er en af styrkerne ved at arbejde med design som tilgang til innovation.”

Hvad skal der til for at kunne sige, at centeret bliver en succes?

“Vores succeskriterier handler om, hvor meget værdi, vi får skabt, og hvor gode vi bliver til at inspirere og understøtte andres arbejde med innovation. Vi skal måles på, hvor mange projekter vi indgår i, og hvor mange der bruger centeret. Men vi vil også arbejde med kvalitative mål i forhold til, hvordan centeret opleves – om vi rent faktisk bidrager til projekterne med måder at arbejde på, som inspirerer og hjælper brugerne med at få succes.”

“Vi kommer også til at justere løbende undervejs, sådan at det, vi kommer til at præsentere som første version af innovationscenterets ydelser og aktiviteter ikke nødvendigvis er det samme, som vi kommer til at levere halvandet år senere. Vi er ret åbne over for at betragte det som et udviklingsprojekt.”

FAKTA: Center for Innovation i Aarhus

Centeret indgår i kommunens innovationsstrategi, “Innovation i Aarhus – en fokuseret indsats”. Strategien har en årlig budgetramme på 40 millioner kroner og er organiseret i fem strategiske indsatsområder:

  • Fremme ligeværd (under Borgmesterens Afdeling)
  • Øget selvforsørgelse (under Sociale Forhold og Beskæftigelse)
  • Forebyggelse og tidlig indsats (under Børn og Unge)
  • Byens udvikling (under Teknik og Miljø) 
  • Øget livskvalitet for borgere med handicap (under Sundhed og Omsorg)

Det nye Center for Innovation i Aarhus skal arbejde på tværs og bistå med innovationsarbejdet i de enkelte magistratsafdelinger. Organisatorisk hører centeret til under Kultur og Borgerservice, hvor det lige nu har til huse i midlertidige lokaler på biblioteks- og borgerservicecenteret DOKK1. Innovationscenteret ventes at åbne i nye lokaler på 350 kvadratmeter samme sted i februar 2016.

Læs hvordan Aarhus Kommune skød innovationsindsatsen i gang med en innovationsdag den 15. oktober 2015: Aarhus kickstarter storsatsning på innovation

 

Mest Læste

Annonce