Evaluering og innovation forenet i nyt fælles spor: Evaluering skal ikke være en hæmsko

Velfærd

30/05/2017 09:47

Paul Sauer

Ny ramme skal gøre det lettere at bringe evalueringen om bord samtidig med, at innovationsprocessen er i gang.
Der er rigtig mange gode eksempler på vellykket innovation, som gavner borgerne lige der, hvor de sker. De kunne dog gavne mange flere, hvis man var bedre til at evaluere og dermed havde bedre grundlag for at sprede innovation.”   Sådan lyder budskabet i en ny artikel ”Innovationsevaluering – når resultatmålinger understøtter reel innovation”, som netop er udgivet i tidsskriftet Økonomistyring & Informatik.   Evaluator skal være integreret del af processen   I artiklen præsenterer chefkonsulent i COI, Lene Krogh Jeppesen, programleder i KORA, Ulf Hjelmar og kontorchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Helle Vibeke Carstensen en ny ramme til at evaluere innovation:

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Det er efterhånden velkendt, at vi, når vi evaluerer innovative tiltag har brug for ”noget andet” end  - sat på spidsen – evalueringsfeltets traditionelt meget lineære tilgang med fokus på evaluators objektive distance. Med den nye ramme forsøger vi at skabe og fremme en tilgang, hvor evaluator kan være en integreret del af innovationsprocessen fra begyndelsen og hvor evalueringen foregår, mens innovationsprocessen er i gang,” forklarer chefkonsulent i COI, Lene Krogh Jeppesen.

For bedre evalueringer giver både bedre innovationer og gør det nemmere at sprede innovation.   Læs: Evalueringseksperternes råd til innovatører: Spring ud i det   ”Evaluering kan løfte innovation op på et højere niveau, gøre innovationen bedre og mere skaler- og spredningsegnet. Samtidig er det nemmere at fortælle om værdien af innovation til beslutningstagere, kollegaer, samarbejdspartnere og borgere, når man evaluerer innovation,” siger Lene Krogh Jeppesen.    Men ofte kan det være svært at få de to til at mødes. Den nye ramme skal også skabe en bedre forståelse mellem innovation og evaluering:   ”Innovation og evaluering er to felter, som har været i en rivende udvikling de senere år – men de har kørt i hvert sit spor. Der er behov for at få en ny ramme, som er enkel at anvende i praksis, og som skaber en fælles forståelse og tilgang til evaluering og innovation,” siger programleder i KORA, Ulf Hjelmar.   Evaluering skal med fra starten – også selv om det er svært   At evaluere innovation er i sit udgangspunkt udfordrende. For evaluering af innovationsprocesser kan ikke planlægges minutiøst, men skal gentænkes og genformes undervejs i innovationsprocessen.

I det offentlige bøvler vi stadig med, hvordan man laver effektmåling og evaluering af innovation. For evaluering kan have tendens til at blive afskrækkende ressourcekrævende. Men det er en skam, for dermed går vi jo også glip af det fulde udbytte af innovation. Evaluering er afgørende for, at vi ved, hvad vi får ud af alle de gode innovative tiltag, som er derude,” siger kontorchef i Københavns Kommunes socialforvaltning, Helle Vibeke Carstensen, kontorchef.

Læs: Hent materialer om evaluering af Innovation   Ulf Hjelmar har gennem sit arbejde i KORA, blandt andet med evaluering i frikommunerne, set, hvor svært det kan være, at gå i gang med at evaluere – og særligt i en innovativ proces.   ”Man er i en innovativ proces jo typisk slet ikke helt i mål med at definere indsatsen, og så kan det virke mærkeligt, at man så tidligt i processen skal tænke i evaluering. Intuitivt er der en tilskyndelse til at vente med evaluering til forholdsvis sent i processen, hvor indsatsen er fastlagt, og den innovative proces dermed også er mere eller mindre færdig. Det er den fælde, man kan ryge i: Man tænker innovation og evaluering adskilt, og så går både innovationen og evalueringen glip af værdifulde input,” forklarer Ulf Hjelmar.   Evaluering og Innovation er to forskellige discipliner   Den nye ramme skal gøre det nemmere at forene evaluering og innovation, som traditionelt er to selvstændige akademiske discipliner. Også selv om det er svært og intuitivt kan føles forkert.     ”Skarpt opstillet har vi på den ene side innovationstilgange, som er fremadskuende, cirkulært tænkende og med fokus på det processuelle og på den anden side, er der evalueringstilgange, som er optaget af lineært tænkende og bagudskuende målinger. I den nye fælles ramme, forsøger vi at bygge bro og samle de to tilgange,” siger Lene Krogh Jeppesen.   Læs: Nyt evalueringsværktøj ser dagens lys   Som kontorchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune har Helle Vibeke Carstensen også et dyb indsigt i, hvor svært det kan være at koble de to fagområder, men også hvor givende, det så kan være når det så lykkes:   ”Innovation bliver jo først rigtig brugbart, når vi evaluerer på det og finder ud af, både hvad der helt konkret virkede og hvorfor – og hvad vi så lærte i den innovative proces. Det er vores håb, at man med vores nye ramme får greb, der styrker innovationsarbejdet og undgår at opleve evalueringen som en hæmsko for den innovative proces,” siger Helle Vibeke Carstensen.   Spred din innovation og skab værdi for andre   En særligt vigtig årsag til at samle viden om sin innovation ved at evaluere den er, at den bliver lettere at sprede til andre dele af den offentlige sektor. Derfor indebærer rammen også, at man skal dele det, man har lært om innovationen og få den spredt til andre.     ”Når vi har evalueret og ved hvad der er særligt virksomt og vigtigt ved en innovation, så bliver det nemmere at dele og genbruge innovationen. Konkret betyder det, at vi kan bygge ovenpå på andres læring og springe hurtigt videre til at kopiere og tilpasse de innovative løsninger, som virker,” siger Lene Krogh Jeppesen.   Læs: Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau   Selv, hvis det viser sig, at processen ikke mundede ud i en innovation, så er arbejdet ikke spildt. Slet ikke, hvis man undervejs har evalueret og kan spore sig ind på, hvorfor arbejdet ikke resulterede de håbede resultater:   ”Hvis man har evalueret undervejs, så har man værdifuld viden om, hvad der ikke virker – og dermed sparet skatteyderne for penge ved at evaluere i stedet for blot at sætte en ny virkningsløs praksis i værk,” siger Lene Krogh Jeppesen.   Center for Offentlig Innovation har lavet flere materialer om evaluering af offentlig innovation. Find dem her: Hent materialer  

Mest Læste

Annonce