Modsætninger mødes i praktikken

Ledelse

23/10/2016 09:19

Paul Sauer

Innovationspraktikken i København Kommunes socialforvaltning bød på et umage match. Kriminalassistent Henrik lærte noget om post-its, mens og Lene og Sara fra praktikstedet lærte, at de godt kunne bruge en gerningsstedskoordinator i deres arbejde.

Praktikant i aktion

”Der ser du videndeling i praksis,” smiler praktikvært Lene Krogh Jeppesen og nikker over mod innovationspraktikant Henrik Skov Nielsen, der er dybt opslugt af en samtale med en ansat i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

”Kristina er jurist, og vi sad og snakkede ved frokostbordet. Hun havde et politi-relateret spørgsmål til en af sine opgaver, hvor der var dialog mellem politi og forvaltning. Det var bare en begrebsafklaring altså hvad betyder det, når politiet skriver sådan og sådan,” forklarer Henrik Skov Nielsen.

Henrik sidder som kriminalassistent i National Kriminalteknisk Center, og er på politisiden af dialogen til hverdag. Der findes ikke en bedre tolk end ham, når terminolgi og jargon fra politiet skal afkodes.

”Det går begge veje med det indforståede sprog. Henrik har også været rigtig god til at stille spørgsmål til vores interne sprogbrug, når vi taler for meget i koder her i enheden,” siger Lene Krogh Jeppesen.

Innovationspraktik bryder vægge ned

Innovationspraktikken er arrangeret af Center for Offentlig Innovation (COI) og er et tilbud til alle offentlige ansatte på tværs af geografi, fag og sektor. Man afgiver blot ønsker til sin praktik, og så matcher COI praktikanten med en af de arbejdspladser, der har meldt sig som praktikvært. 

Sara Priskorn og Lene Krogh Jeppesen har delt opgaven som praktikantvært for Henrik Skov Nielsen. De er begge selvudnævnte ”videndelingsdamer” i enheden Viden i Anvendelse (ViA) i Københavns Kommunes socialforvaltning.

De Politiske Innovatører

Artikelserien “De Politiske Innovatører” er udgivet af Center for Offentlig Innovation i samarbejde med DenOffentlige.Formålet er at sætte fokus på de folkevalgtes rolle i fornyelsen af den offentlige sektor.Er du folkevalgt politiker eller offentligt ansat et sted, hvor I eksperimenterer med politikernes rolle i den offentlige innovation, så skriv om jeres eksempel til Ole Bech Lykkebo fra Center for Offentlig Innovation.

”Jeg har fået et helt nyt billede af, hvad Socialforvaltningen er. Jeg troede, at det var noget dødkedeligt noget og ikke noget for mig, og det viser sig at være helt anderledes. Alle har forestillinger om, hvordan andre steder er, og det er sundt at udfordre det. Mere forståelse mellem afdelinger giver bedre samarbejde og en bedre offentlig sektor,” siger Henrik.

Post-its til politiet

Innovationspraktikken er beregnet til at inspirere både praktikant og praktiværter. Både politiet og Socialforvaltningen tog flere erfaringer med sig, og det var tydeligt at se, at de to verdner er meget forskellige.

”Jeg har kigget meget på værktøjer og metoder i min praktik. Eksempelvis sådan noget med at promovere en idé internt. Skal det være på en tavle, på post-its, med en powerpoint, eller skal det være noget helt andet. Der har jeg fået rigtig meget godt med. Det er ikke sikkert, det hele skal bruges, men jeg har fået værkstøjskassen udvidet,” siger Henrik Skov Nielsen. 

Der er ikke kun krøbet post-its over til politiet. Der er også kommet noget mere actionpræget inspiration over til Lene og Sara i Socialforvaltningen. 

”I politiet arbejder de med en gerningsstedskoordinator, som har overblikket over de meget komplekse sager. Her i forvaltningen har vi også særdeles komplicerede sager, og der sker ofte det, at man fokuserer på et enkelt punkt og forholder sig til det udsnit. Men hvem har så overblikket? Og hvem har øje for den samlede fremdrift?” spørger Lene Krogh Jeppesen retorisk. 

Networking er ligeså vigtigt som videndeling

Innovationspraktikken er mere end udveksling af metoder. Innovation opstår, når ideer deles, og når folk arbejder sammen. Derfor er bundlinjen på praktikken ikke nødvendigvis det, der er noteret på blokken. 

”Vi har ikke noget decideret kontakt med politiet i vores enhed, så praktikken her ender nok ikke i et stort forkromet samarbejde. Men vi har fået et kig ind i politiets verden, og hvis jeg nogensinde har et politirelateret spørgsmål, så er det nu det nemmeste at ringe til Henrik. Praktikken er også networking,” siger Sara Priskorn 

For at give Henrik det mest alsidige billede af afdelingen og den bedst mulige praktik, så har de to praktikværter brugt hele afdelingen. Der er otte ansatte i ViA og alle kolleger er taget i brug for at stykke det bedste program sammen. Praktikanten har været rundt i hjørnerne på Socialforvaltningen. 

”Det er netop det med at blive kigget på med helt andre øjne, der er værdifuldt ved Innovationspraktikken. Ofte, når vi får nye medarbejdere og kolleger, kommer de fra velkendte branche og afdelinger. Henrik stiller nogle meget anderledes spørgsmål, og det har udfordret os på en rigtig god og brugbar måde,” slutter Sara Priskorn af. 

Fakta om Ipraktikken 2016

  • Innovationspraktikken er skabt af Center for Offentlig Innovation for at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære af hinanden.
  • I alt deltager 118 offentligt ansatte og ledere i Innovationspraktikken 2016
  • Der deltager kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet, der enten er praktikvært og/eller udsender en eller flere praktikanter
  • Besøgene går på kryds og tværs af sektorer, fagområder, geografi og uddannelser
  • Innovationspraktikken skaber konkret nytte bl.a. i form af varige relationer, kendskab til nye løsninger og inspiration til at justere egne måder at arbejde på
  • Innovationspraktikken er lokalt forankret via et samarbejde med et netværk af partnere bestående af: Idéklinikken, Spinderihallerne, University College Sjælland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden.
  • Det er gratis og frivilligt at deltage. Praktikanten oppebærer sin sædvanlige løn hos egen arbejdsgiver.

Se mere på www.coi.dk/ipraktik

Mest Læste

Annonce