Nu bliver det lettere at stjæle andres løsninger

Velfærd

23/01/2015 09:45

Paul Sauer

Vi skal blive bedre til at stjæle fra hinanden i den offentlige sektor. COI skal nu se 11 kommuner i Business Region Aarhus over skulderen for at finde ud af, hvordan offentlige arbejdspladser bedst og lettest kan kopiere hinandens velfærdsløsninger

Centret er etableret af regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Vi får mere for skattekronerne, hvis offentlige arbejdspladser genbruger og bygger videre på hinandens idéer i stedet for at udvikle nye tiltag fra bunden. Men hvordan går man til arbejdet, hvis man ønsker at genbruge noget, som en anden offentlig arbejdsplads har skabt? Det vil Center for Offentlig Innovation nu undersøge sammen med de 11 kommuner i Business Region Aarhus. Samarbejdet skal udmønte sig i anbefalinger til, hvordan offentlige arbejdspladser lettere kan bruge hinandens løsninger.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger: 

”Normalt opfordrer jeg ikke til at stjæle, men når offentlige arbejdspladser stjæler og genbruger hinandens gode idéer, har det min fulde opbakning. Med centrets kommende anbefalinger kan vi gøre vejen fra inspiration til konkret praksis så kort og smidig som muligt. Det vil give bedre velfærd til den enkelte borger, det vil gavne vores fælles velfærd, og samtidig sparer vi både tid, ressourcer og skattekroner, når gode løsninger ikke skal udvikles helt fra bunden igen og igen.” 

Business Region Aarhus har tilbudt at være et levende laboratorium, hvor Center for Offentlig Innovation kan undersøge, hvilke spørgsmål der opstår, når én offentlig arbejdsplads ønsker at genbruge en andens løsning. Centeret er inviteret til både at være fluer på væggen og til at udfordre de vante arbejdsgange, så kommunerne i Business Region Aarhus får endnu mere ud af deres samarbejde med hinanden og med de virksomheder i Østjylland og resten af Danmark, der udvikler velfærdsteknologiske løsninger.

”Business Region Aarhus har længe været en naturlig ramme for samarbejde om spredning af viden og gode ideer, og derfor er det helt oplagt med et samarbejde med Center for Offentlig Innovation, der kan hæve niveauet endnu mere på området. Ved at dele de gode løsninger kan vi skabe bedre sundhedsteknologi og løfte levevilkårene for borgerne – ikke bare i Østjylland, men til gavn for hele Danmark. Derudover kan vi sikre fortsat vækst for virksomhederne, fordi vi får skabt bæredygtige løsninger med eksportpotentiale”, siger formand for Business Region Aarhus Jørgen Gaarde, som også er borgmester i Skanderborg Kommune. 

Samarbejdet vil bl.a. resultere i en procesmodel, der baserer sig på indsigterne fra Business Region Aarhus’ arbejde med at genbruge hinandens løsninger. Modellen skal tydeligt og overskueligt specificere, hvad opgaverne i de forskellige faser består i, og gøre det klart, hvem der skal gøre hvad. Modellen vil kunne hjælpe med at sikre et fælles sprog og forventningsafstemning, så det bliver mindre komplekst at anvende andres løsninger. Den forventes klar i sensommeren 2015.

Fakta

Center for Offentlig Innovation er sat i verden for at sikre, at gode løsninger fra ét sted i den offentlige sektor spredes hurtigere til andre steder i den offentlige sektor. Centeret er etableret af regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. Læs mere på www.coi.dk

Business Region Aarhus består af følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Læs mere på www.businessregionaarhus.dk.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Louise Brændstrup Bech, Økonomi- og Indenrigsministeriet,

tlf. 72 28 24 45 

Chefkonsulent Monica Andersen, Center for Offentlig Innovation,

tlf. 61 81 31 03

Udviklingsmedarbejder Signe Grønnegård, Business Region Aarhus,

tlf. 24 64 31 87

Mest Læste

Annonce