Sådan er velfærdens innovatører

Ledelse

29/04/2015 08:57

Paul Sauer

COI har undersøgt, hvad der kendetegner de mange medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, der arbejder med innovation. Hvem er de, hvordan arbejder de, og hvordan deler de viden om innovation?

KVALITATIV UNDERSØGELSE: Mange arbejder med offentlig innovation, men de kan være svære at identificere, da kun de færreste kalder sig noget med ’innovation’ i titlen.

Innovationsbureauet INNOBA har for COI gennemført et stort antal interviews med medarbejdere og ledere overalt i den offentlige sektor, der på en eller anden måde arbejder med innovation. Suppleret med feltstudier på en række offentlige arbejdspladser har det givet os ny viden om de innovationsaktive offentligt ansatte. INNOBA har besøgt og talt med mere end 50 aktører på tværs af sektorer, hierarki, geografi og fag for at opnå et så nuanceret billede af arbejdet med innovation i den offentlige sektor som muligt.

De innovationsaktive aktører kan opdeles i syv personaer

De innovationsaktive er en mangfoldig skare. De kan ikke skæres over én kam. Hvordan de arbejder med innovation, hvor meget innovation fylder i arbejdsdagen, deres funktion i organisationerne og hvor erfarne, de er, er forskelligt.

Ud af analysen af den omfattende mængde kvalitative data fra interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer, træder et mønster frem: De innovationsaktive kan opdeles i syv arketypiske aktører eller ’personaer’. En ansat i den offentlige sektor kan sagtens have elementer af forskellige personaer, og funktionen som innovationsaktiv følger ikke nødvendigvis de formelle titler. Snarere hænger det sammen med, hvor meget, hvordan og med hvilket ansvar den enkelte er involveret i innovationsaktiviteter.

De syv innovationsaktive personaer:

 

Den strategiske topleder, "Strategen"

Strategen er fx en direktør, som sætter den strategiske retning for organisationen, godkender og beslutter hvilke innovationsprojekter, der sættes i gang og ser innovation som en nødvendig og spændende del af arbejdet med at udvikle organisationen.

Den innovationsinteresserede mellemleder, "Acceleratoren"

Acceleratoren er fx en mellemleder eller programleder, som har et driftsansvar for et område. Hun eller han sætter gang i projekter og initiativer i sin egen afdeling, vil gerne inspirere og udvikle medarbejderne og gå forrest i at finde nye løsninger. Tror på tværfaglighed og samarbejde om innovation, men synes, det kan være svært at finde tiden og ressourcerne.

Den interne innovationskonsulent, "Konsulenten"

Konsulenten er som den eneste persona ansat til stort set udelukkende at arbejde med innovation som fx projektleder, udviklingskonsulent eller innovationskonsulent. Han eller hun hjælper sine kolleger, driver selv projekter og elsker at få kollegerne til at tænke ud af boksen. Har et stort netværk og fungerer på alle niveauer i hierarkiet. Kan føle sig lidt alene med sin innovationsfaglighed.

Den passionerede frontmedarbejder, "Ildsjælen"

Ildsjælen arbejder i driften, er stærk på sit fagfelt og brænder for at gøre det bedre for de borgere, hun eller han dagligt har kontakt med. Kæmper for at føre sine ideer ud i livet og vil gerne samarbejde på tværs for at få det til at ske, men oplever ofte manglende tid og ledelsesopbakning til innovationsarbejdet, da driften også skal passes.

Den reaktive frontmedarbejder, "Medspilleren"

Medspilleren arbejder ligesom ildsjælen ofte i driften med direkte borgerkontakt, hvor han eller hun kan være særdeles proaktiv på sit område. I forhold til specifikt innovationsarbejdet optræder han eller hun i en mere reaktiv rolle (deltager mest, hvis chefen beder hende/ham om det) og kalder ikke selv sit arbejde ’innovation’. Er først og fremmest optaget af de konkrete opgaver på sit eget arbejdet, og kan have svært ved at se meningen med at arbejde sammen med organisationer, der er meget anderledes end deres egen.

Innovationsfremmeaktøren, "Missionæren"

Hvor de andre personaer typisk ønsker en helt konkret viden og kontakt, der kan løse lige præcis den faglige udfordring, de står med her og nu, ville Missionæren elske et it-baseret overblik over den offentlige innovation i Danmark, som han eller hun kunne bruge i sit arbejde med at fremme innovation bredt. Missionæren taler meget om innovation og synes, andre har for lidt forståelse for og viden om innovation. Har ikke selv så megen praktisk erfaring med innovation, men har læst meget og er god til at holde sig opdateret og dele ud af sin viden.

Den innovationsnysgerigge, "Turisten"

Turisten er ikke selv involveret i innovationsarbejde, men synes, det er spændende. Kommer gerne til netværksmøder og arrangementer og holder sig opdateret på LinkedIn. Er nysgerrig på, hvad der foregår på innovationsområdet og vil gerne være med, hvor der sker noget nyt og spændende. Har lidt svært ved at omsætte det i sin egen organisation.

Vi har ikke undersøgt, hvor mange der er af hver persona eller andre kvantitative data om de innovationsaktive. Dog viser COI’s netop offentliggjorte innovationsbarometer, at 86 pct. af de rapporterede seneste innovationer har medarbejderne i en nøglerolle som enten igangsættere eller positivt bidragende undervejs.

Om undersøgelsen

Innovationsbureauet INNOBA har for COI gennemført et stort antal interviews med medarbejdere og ledere overalt i den offentlige sektor og været på feltstudier på en række offentlige arbejdspladser. Dette for at få ny viden om de innovationsaktive offentligt ansatte.

Undersøgelsen blev til som afsæt for en indsats for videndeling på tværs af den offentlige sektor. Det danske konsulenthus INNOBA og det norske it-udviklingsfirma Induct vandt COI’s udbud om en foranalyse og eventuelt efterfølgende udvikling af et IT-system til kortlægning af offentlig innovation i Danmark. Forundersøgelsen er udført primo 2015 og er afrapporteret i en ekspert- og en brugerrapport.

Netværk og personlige relationer er vigtige for videndeling

Undersøgelsen viser, at en af de vigtigste forudsætninger for at lykkes med at sprede de gode løsninger og erfaringer er, at der opbygges netværk og personlige relationer på tværs af organisatoriske og faglige skel. På baggrund af undersøgelsen fravælger COI nu en it-platform. Det betyder, at aktiviteten i handlingsplan for Center for Offentlig Innovation ved navn ”Kortlægning af innovationslandskabet” nu udmønter sig i en flerstrenget indsats for videnspredning om innovation, herunder:

- Udbygning af den løbende kommunikation og videndeling på COI’s hjemmeside, nyhedsmail, Twitter-profil og deltagelse i møder, på konferencer og i netværksaktiviteter

- Oprettelse af en række netværk for spredning af innovation i og på tværs af stat, regioner og kommuner, hvoraf nogle vil have online videndeling mellem møderne

- Videre understøttelse af, hvordan viden om innovation spreder sig og fører til ny praksis. Se mere på spredningsmekanismer og -modeller

- En netværksbaseret innovationspraktik, hvor medarbejde og ledere ansat ét sted i den offentlige sektor tilbydes praktik på en anden offentlig arbejdsplads. Første gang i uge 37 2015 (7.-11. september).

De to rapporter, der udgør undersøgelsen om de innovationsaktive og deres videndeling om innovation, er vedhæftet neders i artiklen.

Genkender du de innovationsaktive i dig selv eller dine kolleger? Hvem er du?

Copright COI 2015

Mest Læste

Annonce