Borgerne er en stor udfordring for kommunalpolitikere

Velfærd

29/05/2017 09:30

"Komplekse problemstillinger" er den største udfordringer for kommunalpolitikerne. Men lige efter kommer "borgerinddragelse", viser en undersøgelse foretaget af COK i 95 kommuner.
De største udfordringer for kommunalpolitikerne er at håndtere komplekse problemstillinger på tværs af udvalg og fagområder. Derefter kommer inddragelse af borgerne. Generelt er udfordringerne størst for de nyvalgte og for de menige medlemmer, viser en undersøgelse udarbejdet af COK.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Når man er valgt for anden gang eller har endnu flere perioder bag sig, er det at inddrage borgerne det mest udfordrende. Også borgmestre og udvalgsformænd har borgerinddragelsen som udfordring nr. to. En række politikere svarer, at deres kommune er blevet bedre til borgerinddragelse, men at der også hele tiden bliver mere af den.

– Undersøgelsen viser, at borgerinddragelse fylder mere og mere i den kommunale virkelighed. Knap halvdelen af de medvirkende kommunalpolitikere giver udtryk for, at de oplever en stigende tendens til, at borgerne inddrages i beslutningsprocessen, men at de samtidig er usikre på, hvordan man konkret og succesfuldt tilrettelægger processer med borgerinddragelse. Her er det vigtigt, at vi som kommunernes kompetencecenter anviser metoder og skaber rum, hvor kommunerne kan lade sig inspirere af hinanden, siger direktør i COK, Hanne Bak Lumholt.
COK har eksempelvis arrangeret et gå-hjem-møde, hvor forfatterne bag bogen ”Rodskud” og andre kommunalpolitikere fortæller om, hvordan lokale fællesskaber kan være med til at udvikle velfærdssamfundet. Forfatterne er Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, Johannes Lundsfryd, byrådsmedlem i Middelfart Kommune og Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet.    – COK har også et mangeårigt samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Socialstyrelsen om borgerinddragelse på det sociale område, hvor brugen af frivillige er i fokus som et vigtigt element i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi holder en årlig fælles konference og tilrettelægger konkrete forløb, der understøtter indsatsen, siger Hanne Bak Lumholt.   COK-undersøgelsen, der har svar fra politikere i 95 af de 98 kommuner, tegner også et billede af hvilke forandringer politikerne ser: Mange nævner besparelser og omprioriteringer og at det er svært at få overblik over økonomien. Der nævnes også generelt manglende træning i arbejdet som kommunalpolitiker, og at konkrete ændringer i egen rolle, f.eks en ny post eller mere ansvar kan være svært. Og så nævner nogle af politikerne, at der til tider er udfordringer i samarbejdet med administrationen.   Artiklen er oprindelig bragt på danskekommuner.dk – se artiklen her.  

Mest Læste

Annonce