Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

Ledelse

24/10/2018

Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

Tværfagligt samarbejde er forudsætningen for, at kommunerne kan løse de mere komplekse kerneopgaver. Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer, altså at ledere og medarbejder på tværs af centre og afdelinger er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Koblingskompetencer kommer imidlertid ikke af sig selv, det siger professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, som du kan møde til COKs temadag om netop koblingskompetencer den 20. november.

Pressede budgetter, højere forventninger til den kommunale service og opgaver, som hele tiden bliver mere komplekse. Det er nogle af de udfordringer, som kommunerne står overfor i dag. 

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Ifølge Henning Jørgensen, der er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, kalder udviklingen på en helhedsorienteret indsats, hvor ledere og medarbejdere i den kommunale sektor i højere grad samarbejder på tværs af faggrupper og sektorer. Kompetencerne til at lykkes med den opgave, kommer imidlertid ikke af sig selv.

– At gå fra at arbejde monofagligt til at arbejde tværfagligt og på tværs af siloer er ikke bare noget, man gør. Det kræver stærke kompetencer inden for brobygning, kommunikation, koordinering og kooperation eller det, som vi med en samlet betegnelse kalder koblingskompetencer. Koblingskompetencerne opstår ikke ud af den blå luft. Der skal skabes særlige rum, hvor de kan udvikles, og det skal tillægges værdi, at vi går sammen om at løse kerneopgaven og skabe resultater på tværs, siger Henninge Jørgensen, der således kalder på et opgør med hele New public Management-tankegangen og det konkurrenceparadigme, der ofte hersker i det offentlige Danmark:

– I dag mødes vores medarbejdere i det offentlige af en lang række ydelses- og præstationskrav, mens det langt de fleste steder ikke bliver belønnet at arbejde på tværs og bruge tid, ressourcer og energi på at blive rigtigt dygtige til det. Det billede er vi nødt til at ændre, for vi opnår kun bedre effekt for de samme penge ved at lægge ressourcerne sammen og finde bedre måder at bruge dem på i stedet for at konkurrere hinanden ihjel. Vi får også gladere medarbejdere, når vi dropper kontrollen og frisætter fagligheden, og samtidig bliver vi mere kreative, når vi går sammen om at løse kerneopgaven, siger Henning Jørgensen.

En forudsætning for succes 

I ledelseslitteraturen findes der et væld af værktøjer til at få medarbejderne til at arbejde sammen i tværfaglige indsatser. Ifølge Henning Jørgensen er koblingskompetencerne imidlertid hele forudsætningen for, at ledelsesværktøjerne virker.

– At behandle en diabetespatient, udskrive en patient eller skabe de bedste rammer omkring et barns udvikling involverer alt sammen flere forskellige institutioner og fagligheder. At lykkes med de fælles opgaver kræver et fælles sprog, som giver mening for os alle, og en fælles forståelse for, hvad det er for en opgave, vi skal løse. Det er netop noget af det, vi bliver i stand til at udvikle, når vi har tilegnet os koblingskompetencer – og først der, siger Henning Jørgensen og fortsætter:

– At udvikle koblingskompetencer er et projekt, det tager tid, og det kræver, at medarbejderne får tid. Men i forhold til den braklægning af ressourcer, der sker lige nu, hvor vores koblingskompetencer er underudviklede, så er det en lille investering, siger Henning Jørgensen.

Sammen om grænsekrydsende kerneopgaver

Henning Jørgensen definerer koblingskompetencer som en helhed af kommunikative, koordinerende og kooperative færdigheder, som kan bringe fagprofessionelle og ledere sammen om grænsekrydsende kerneopgaver i det offentlige. Dermed handler koblingskompetencerne både om at kunne samle de rigtige aktører, oversætte fagudtryk og forstå hinanden, være i stand til at dele informationer, udvikle en fælles helhedsforståelse, være fleksibel og have en stærk faglighed.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

– Koblingskompetencer kræver, at du er bevidst om din egen faglighed, og hvor grænserne for den går. Samtidig skal du være åben over for andres faglighed, og det kræver et vist mål af ydmyghed, når du for alvor skal forstå, at andre også har noget at byde ind med. Derefter kan I definere, hvad den fælles opgave går ud på og forpligte hinanden på den fælles indsats, siger Henning Jørgensen og peger på, at medarbejderne ikke på egen hånd kan tilegne sig de vigtige koblingskompetencer.

– Politikere og ledere må være villige til at slippe lidt af kontrollen og give medarbejderne et fagligt råderum. Derudover skal der slækkes på de mange krav til medarbejderne, så der bliver plads til at arbejde med og udforske det tværfaglige rum. Det kræver ledere, der tør investere i den fremtidige måde at gøre tingene på, og heldigvis er der allerede eksperimenter i gang med netop det ude i kommunerne. Jeg ser tendenser til det i kimform, men jeg tror alligevel, at det kommer til at tage en del år, før vi er blevet rigtig gode til at arbejde sammen på tværs i kommunerne, siger Henning Jørgensen. 

Du kan møde Henning Jørgensen til COKs temadag om koblingskompetencer den 20. november i Middelfart, hvor han vil fortælle om den nyeste forskning på de kompetencer, der er nødvendige for at kommunerne lykkes med det tværgående samarbejde.

Læs mere om konferencen her

Seks gode råd til at udvikle koblingskompetencer 

·      Vær bevidst om din egen faglighed

·      Vær åben overfor andres faglighed

·      Skab rum til at øve sig i samarbejde på tværs

·      Skru ned for den interne konkurrence i kommunen

·      Bliv enige om fælles mål og succeskriterier

·      Giv tid og vær tålmodig.

Mest Læste

Annonce