Ny udddannelse til kontrolmedarbejdere

Velfærd

18/05/2017 07:00

Et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK har mundet ud en helt ny uddannelse på kontrolområdet. Og samtidig har det skabt et overblik over eksisterende uddannelser.

HK Kommunal og KL har sammen med COK og fem kommuner udarbejdet et nyt modul, der kan hjælpe kontrolmedarbejdere i kontrolindsatsen. Uddannelsen tæller 5 etcs-point og er på akademi-niveau. På uddannelsen får deltagerne viden om hvilke systemer, de kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Uddannelsen giver også indsigt i hvilke love, reformer og incitamenter der anvendes i sagsbehandlingen, og hvilke muligheder den enkelte lovgivning giver. Betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører bliver sat på dagsordenen, og deltagerne bliver i stand til at vurdere, hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages og bringes i spil i en given sag. De vil lære, hvordan de kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstå, hvordan denne viden kan anvendes systematisk som en understøttende del af sagsbehandlingen. Uddannelsen kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse.

Kompetenceprofiler hjælper medarbejderne
Projektleder i HK Kommunal Gitte Strøbæk er begejstret for, at der nu er udviklet en hel ny uddannelse til kontrolmedarbejdere, som pt. er ved at blive pilottestet.

- Vi (KL, COK og HK Kommunal, red.) har i samarbejde med fem kommuner udarbejdet kompetenceprofiler for kontrolmedarbejderne, som kan hjælpe faggruppen til at finde ud af, hvilke kompetencer de anvender i deres kontrolarbejde og hvilke kompetencer, der efterspørges. Og selvom der er masser af uddannelse i forvejen, har det været lidt af en jungle af finde rundt i – mens det i arbejdet med kompetenceprofilerne, også blev tydeligt, at der var et hul, hvor der manglede noget mere. Nu har vi både fået lavet et overblik over i forvejen eksisterende uddannelse og også skabt en spritny. Det glæder mig, at vi kan lette arbejdet for kontrolmedarbejderne i deres søgen efter kompetencegivende uddannelse, forklarer fagkonsulent i HK Kommunal, Gitte Strøbæk.

Det nye kontrolmodul ”Viden og redskaber i kontrolindsatsen” kan indgå i Kommunomuddannelsen. Du kan læse meget mere her. Du kan du få et overblik over eksisterende uddannelsesmoduler på kontrolområdet her – som både er på akademi- og diplomniveau.

Artiklen har været bragt på https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2017/05/10/stoerre-overblik-og-spritny...https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2017/05/10/stoerre-overblik-og-spritny-uddannelse-til-kontrolmedarbejdere

Mest Læste

Annonce