Sætter ledelse i verdensklasse på dagsordenen

Ledelse

04/12/17 6:00

Hvad er det personlige ’why’ i ledelse, hvad bliver Ledelseskommisionens kommende anbefalinger og er ledelse overhovedet nødvendigt? Det er spørgsmål, COK sætter fokus på, når konferencen ’Chef i Teknik og Miljø 2018’ finder sted.

Ledelse på det tekniske område kalder på ledelse i verdensklasse. Med konferencen Chef i Teknik og Miljø 2018 sætter COK fokus på sammenhængen mellem ledelse og mening for at understøtte nutidens ambitiøse og visionære ledere, der både er i stand til at arbejde fokuseret og langsigtet på fællesskabets vegne.

Det tekniske områdes ambitioner og visioner er tydelige overalt i det fysiske rum, hvor kommunerne planlægger og udvikler med store armbevægelser for fremtidige generationer.  Havnefronter får nyt liv, teknologiske kollektive transportformer hjælper fremkommeligheden på vej og nye bykvarterer rejser sig, mens gamle får tiltrængte ansigtsløft.

De mange nye anlægsarbejder opstår ofte gennem alliancer mellem private og offentlige aktører, hvor eksperimenter med social innovation og demokratiudvikling er en naturlig del af arbejdsprocessen. Og løfter vi blikket op i global højde, er syv danske kommuner – gennem UNESCOs kulturarvsliste – kommet på verdenskortet.

I spændingsfeltet mellem benyttelse og beskyttelse kan danske såvel som internationale turister nyde nogle af de mest bevaringsværdige og unikke kulturmindesmærker og naturforekomster i verden. Og ikke nok med det, så indtænkes FNs verdensmål om et frit, rigt og trygt samfund overalt i kommunerne med bæredygtighed og partnerskaber på tværs af sektorer som løftestang.

En årlig vitaminpille
Se det er i sandhed ledelse i verdensklasse – og dybt meningsfyldt. Men det store overblik, de store ambitioner og visioner kan nemt fortabe sig i hverdagens paradokser og kompleksitet. Når hverdagen banker på med politiske dagsordner, interessekonflikter, myndighedsbehandling, sagsbehandlingstider, jura og klager, så har de store ambitioner og visioner trange kår.

Heldigvis vender COKs konference Chef i Teknik og Miljø årligt tilbage med seneste trends og ny inspiration – en livline til at få ambitionerne og visionerne støvet af og revitaliseret. Maria Nielsen, der er naturpark- og miljøchef i Rudersdal Kommune, har de sidste tre år deltaget i COKs konference Chef i Teknik og Miljø.

- Vi deltager som ledergruppe, fordi konferencen altid sætter fokus på nye trends og giver os faglige indspark. Vi vælger at deltage med hele ledergruppen, da vi hermed får et fælles fagligt sprog, som vi nemt kan omsætte, når vi kommer hjem, siger Maria Nielsen.

Dit personlige why – organisationens why
Konferencen Chef i teknik og Miljø 2018 har også fokus på det personlige ledelsesmæssige why. Morten Albæk, erhvervsmand, filosof og forfatter, holder et oplæg om det meningsfyldte arbejdsliv. Efter oplægget bliver deltagerne sendt ud på en refleksionstur i det grønne. De personlige refleksioner bliver senere ledsaget af Bo Vester, der er ledelseskonsulent, foredragsholder og partner i Relational Coordination Ressearch Collaborative ved Brandeis University.

Bo Vester stiller skarpt på relationel koordinering som fundament for organisatorisk meningsfylde. Relationel koordinering handler blandt andet om at kommunikere og handle med henblik på at integrere egen opgaveløsning i den store opgaveløsning – ind i det store billede. Det handler altså om at se sine opgavers betydning i forhold til den samlede ydelse til borgeren. Det politiske why afslutter også første konferencedag. Her får vi besøg af Ulrik Wilbek, nyvalgt borgmester i Viborg Kommune, der med store politiske ambitioner på lokalsamfundets vegne har en forventning om at blive mødt, forstået og understøttet af sine embedsmænd.

Ledelseskommissionen og det tekniske område
Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2018 begynder dog et helt andet sted. COK åbner næste års konference med regeringen og Folketingets forventninger til fremtidens offentlige ledere. Til årsskiftet kommer den nedsatte Ledelseskommission med sine anbefalinger til fremtidens ledere. Hvad betyder Ledelseskommissionens anbefalinger på det tekniske område – er der nye boller på suppen, eller er suppen blot genopvarmet fra sidste års fest?

Kort sagt, COK åbner for en debat, hvor vi forsøger at sætte liv til Ledelseskommissionens mange ord og få dem oversat til, hvad fremtidens ledere på det tekniske område skal kunne. Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og medlem af Ledelseskommissionen, hjælper os med at sætte ord på og styre debatten.

Er behovet for ledelse overdrevet?
Men er der brug for ledere i verdensklasse, når kompetente medarbejdere er i stand til at træffe beslutninger og skabe mening i eget arbejdsliv? Med denne, for nogle lidt dyster melding og for andre opmuntrende, afrunder vi konferencen med oplæg og debat om den nyeste ledelsesforskning.

Forskningen indikerer, at ledelse ikke nødvendigvis skaber merværdi, men i stedet bidrager til destruktive konflikter og masser af dårligt arbejdsliv. Organisationer uden ledere er ikke utopi og bliver allerede praktiseret i flere danske og udenlandske virksomheder. Planchef Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande Kommune stiller sig skeptisk over for en organisation uden ledelse.

- Jeg tror ikke på, at en organisation uden ledelse kan fungere. Til gengæld er jeg tilhænger af, at enhver organisation løbende bør se på, hvordan der bliver ledet, og hvem der leder. For mig er ledelse en forudsætning for at definere en fælles retning for, hvor organisationen er på vej hen. Hvis alle har ansvaret, er der ingen, der tager ansvar. Ligesom hvis alle modtager alle informationer samtidigt, vokser risikoen for, at ingen handler på informationerne, forklarer Karina Kisum Jensen, der hvert år deltager med sin chefgruppe på konferencen Chef i Teknik og Miljø.

Planchefen fra Midtjylland understreger også, at en organisation bør tilstræbe en flad ledelsesstruktur, hvor hvert ledelsesled giver mening for medarbejderne og opgaveløsningen. Til at lede os igennem seancen uden ledelse, har vi inviteret Lykke Mose fra Perspektivgruppen ApS.

COK glæder sig til at se dig og din ledergruppe
Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2018 er for alle kommunale chefer og ledere på teknik- og miljøområdet og øvrige ledere, som har tætte samarbejdsflader til området. Chef i Teknik og Miljø 2018 bliver afholdt den 1. og 2. marts 2018, hvor deltagerne får mulighed for at møde kolleger fra hele landet. Og husk også, at i 2018 tyvstarter vi med fælles netværksmiddag om aftenen den 28. februar. 

Artiklen har været bragt i Teknik & Miljø, november 2017.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce