Stor ros til ny kontroluddannelse

Velfærd

01/09/2017 07:00

Forsøget med en ny uddannelse inden for kontrol bliver rost af deltagerne. En af dem mener, at også mange andre end kontrolmedarbejdere kan få udbytte af uddannelsen, der nu udbydes i Herlev og Aarhus.

Undervisernes store engagement og det faglige niveau er medvirkende årsager til de studerendes meget positive evalu-eringer af forsøget med akademimodulet ”Viden og redskaber i kontrolindsatsen”. Med et karaktergennemsnit på næsten 10 ved den afsluttende eksamen har de ni deltagere også dokumenteret et nt udbytte.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Jette Lynge, ansat i kontrolenheden i Svendborg Kommune, har 17 års erfaring inden for området. Trods det havde hun stor glæde af uddannelsen.

- Med så mange års erfaring ved man jo godt i det store hele, hvad man må og ikke må. Alligevel sker der fejl engang imellem. Det er sjældent, vi har tid til at sætte os grundigt ind i nye regler og love. Nogle gange kan man komme lidt i tvivl, når en borger spørger: ”Hvor står det?” Derfor var det supergodt at få reglerne repeteret, siger Jette Lynge.

Hun mener, at det er helt oplagt, at også andre medarbejdergrupper kommer på uddannelsen.

- Love som forvaltningsloven, persondataloven og retssikkerhedsloven er noget, som alle sagsbehandlere i folkeregistret, sygedag- penge og kontanthjælp sidder og arbejder efter. Derfor vil det være ærgerligt, hvis kun medarbejdere i kontrolgrupper kommer på uddannelsen.

Forløbet blev af deltagerne kritiseret for at være lidt for koncentreret. Det har udbyderen COK taget konsekvensen af og udvider nu uddannelsen til 10 kursusdage og 10 såkaldte ECTS-point, hvor pilotforsøget gav fem.

Modulet udbydes i oktober 2017 i Herlev og Århus. Sidst i august vil det fremgå af COK’s hjemmeside. 

Artiklen har været bragt i HK Kommunalbladet, august 2017.

Mest Læste

Annonce