Digitalisering giver bedre kvalitet i det offentlige

Infrastruktur

29/02/2012 12:04

Nick Allentoft

Digitalisering i den offentlige sektor resulterer oftere i bedre kvalitet end i frigørelse af ressourcer. 85 pct. af myndighederne har i høj eller nogen grad mærket en bedre kvalitet eller service af digitalisering. Hos 64 pct. har digitaliseringsprojekterne frigjort ressourcer, men sjældent i høj grad.

Det er én ud af mange konklusioner fra publikationen It-anvendelse i den offentlige sektor, som Danmarks Statistik offentliggør i dag.

Publikationen belyser den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand ud fra en undersøgelse besvaret af it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner.

Undersøgelsen måler såvel den offentlige sektors brug af it i kontakten med borgere og virksomheder som myndighedernes interne anvendelse af it. Den viser omfanget og betydningen af digitalisering, men også barriererne.

Digitalisering giver bedre kvalitet
Publikationen viser, at digitalisering i den offentlige sektor oftere resulterer i bedre kvalitet end i frigørelse af ressourcer. 85 pct. af myndighederne har i høj eller nogen grad mærket en bedre kvalitet eller service af digitalisering.

Hos 64 pct. har digitaliseringsprojekterne frigjort ressourcer, men sjældent i høj grad.

Her kan du også læse, at:

64 pct. af de offentlige myndigheder brugte videomøder i 2011 – en kraftig stigning fra 44 pct. i 2010.

83 pct. af myndighederne anvender elektronisk sagsstyring i 2011 mod 76 pct. i 2010. Også andelen af papirløse sager stiger.

36 pct. af myndighederne modtog mindst halvdelen af deres dokumenter elektronisk fra borgere i 2011 – en stigning fra 32 pct. i 2010.

Den største barriere for it og digital forvaltning er vanskeligheder med at frigøre ressourcer til udvikling.

Hver anden myndighed stiller datasæt til rådighed, så de kan genbruges af private virksomheder og borgere – gratis eller mod betaling.

91 pct. af myndighederne har taget initiativ til at reducere energiforbruget fra it-udstyr på et eller flere områder.

Mest Læste

Annonce