Større stigning i indkomstskatterne

Velfærd

02/12/14 9:14

Nick Allentoft

Indkomstskatteprovenuet steg med 3,2 pct. i 2013, og de skattepligtige indkomster steg med 2,1 pct. De skattepligtige indkomster er opgjort til 1.028,0 mia. kr., og indkomstskatterne heraf er opgjort til 346,2 mia. kr.

Udviklingen i 2013 skal dels ses på baggrund af den generelle økonomiske udvikling og dels den fortsatte gennemførelse af skattereformen fra 2009, som i 2013 har medført en nedsættelse af udskrivningsprocenten for sundhedsbidraget og en forøgelse af udskrivningsprocenten for bundskatten.

Statsskatten stiger 18 pct.

Stigningen i indkomstskatterne på i alt 10,4 mia. kr. fordeler sig med en stigning på 11,3 mia. kr. eller 17,8 pct. i den samlede statsskat som følge af den forhøjede udskrivningsprocent for bundskatten samt et fald i sundhedsbidraget på 6,8 mia. kr. eller 11,8 pct. Kommuneskatten steg med 6,0 mia. kr. eller 2,9 pct. Herudover er aktieskatten i 2013 steget med 1,1 mia. kr. eller 10,1 pct., og ejendomsværdiskatten er steget med 0,2 mia. kr. eller 1,5 pct.

Ændringer som følge af skattereformen

Skattereformen, som blev vedtaget i 2009 til indfasning over ti år fra 2010-2019, betød i 2012 bl.a., at udskrivningsprocenten for bundskatten blev sat op fra 3,64 pct. til 4,64 pct. I 2013 er den yderligere sat op til 5,83 pct., og udskrivningsprocenten for sundhedsbidraget nedsat fra 7 pct. til 6 pct. Endvidere er beregningsprocenten for beskæftigelsesfradraget steget fra 4,40 pct. til 6,95 pct., og maksimumsbeløbet hævet til 22.300 kr.

Som følge af genopretningspakken fra juni 2010 er suspensionen af reguleringen af beløbsgrænser i henhold til personskattelovens § 20 videreført i perioden 2010-2013. Dette har betydning for bl.a. reguleringen af personfradraget og grænsen for, hvornår man skal betale topskat. I 2013 er personfradrag nedsat med 900 kr. til 42.000 kr., og topskattegrænsen er hævet fra 389.900 kr. til 421.000 kr.

Læs mere her:

Tabeller fra Statistikbanken