Udenlandske virksomheder dominerer forskning i it

Infrastruktur

15/11/2013 11:33

Danmarks Statistik

Inden for it-brancherne står udenlandsk ejede virksomheder for hele 86 pct. af virksomhedernes udgift på 3,7 mia. kr. til egen forskning og udvikling. It vil her sige computerprogrammering og konsulentbistand vedrørende informationsteknologi mv.

Modsat ser det ud inden for fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater - medicinalbranchen - hvor udenlandsk ejede virksomheders andel af udgifterne til forskning og udvikling kun udgør 7 pct. af de samlede udgifter på 7,0 mia. kr.

Læs meget mere om publikationen Innovation og forskning 2013 på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Mest Læste

Annonce