Ny bog om udbud: "Udbudsret i byggeriet" af Claus Berg

Infrastruktur

30/04/2012 00:00

Simon Beck-Jensen

Der har i mange år været regler for udbud af offentlige myndigheders indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder baseret på både EU-regulering og national lovgivning i Danmark. Manglende overholdelse af de gældende udbudsregler fører hvert år til meget betydelige økonomiske tab og gener for både bygherrer og tilbudsgivere.

Udbudsret i byggeriet giver en samlet fremstilling af EU s udbudsregler og de nationale udbudsregler med særligt sigte på bygge- og anlægssektoren. Bogen er en praktisk orienteret fremstilling, der stiller skarpt på problemstillingerne i bygge- og anlægssektoren - problemstillinger, der ligner dem, der også gør sig gældende for indkøb af varer og tjenesteydelser i andre sektorer.

Bogen er et unikt opslagsværk for alle, der beskæftiger sig med indkøb - ikke blot i byggebranchen. Bogen tager udgangspunkt i de gældende udbudsdirektiver og tilbudsloven med inddragelse af nyeste praksis fra EU-Domstolen, danske domstole og Klagenævnet for Udbud.

Bogen behandler bl.a. spørgsmål om:

- hovedprincipperne for udbud
- afgrænsningen mellem de forskellige udbudsregler
- tærskelværdier
- valget mellem de forskellige udbudsformer
- udformning af udbudsbetingelserne, herunder brug af referenceprodukter
- udvælgelse af egnede tilbudsgivere (prækvalifikation)
- afvikling af licitationer
- alternative tilbud og sideordnet udbud
- tildelingskriterier og evalueringsmodeller
- inhabilitet
- håndtering af forbehold
- forhandlingsadgangen
- kontraktændringer
- håndhævelse af udbudsreglerne
- rådgiveransvar

 

Bogen ajourføres løbende på udbudsretibyggeriet.dk.

Om forfatteren
Claus Berg er advokat og partner i VILTOFT Advokataktieselskab. Han har gennem en lang årrække specialiseret sig indenfor entrepriseret og udbudsret.

Køb bogen her

 

Mest Læste

Annonce