Ny bog: "Revalidering" af John Klausen

Velfærd

15/12/2011 00:00

Simon Beck-Jensen

Personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan få tilbud om revalidering i form af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, hvis dette er nødvendig for at kunne fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Kommunen skal give tilbud om revalidering, når andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Bogen gennemgår systematisk retsgrundlaget for revalidering og vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for revalideringsområdet.

Bogen behandler ikke alene de relevante bestemmelser i aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven men tager udgangspunkt i de forskellige faser i et sagsforløb for derigennem at give et bredere indblik i samspillet med den tilgrænsende lovgivning. Reglerne for revalidering er også relevante, når der behandles sager om bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge, ligesom mulighederne for revalidering har afgørende betydning, når der skal træffes afgørelse om berettigelse til fleksjob eller førtidspension.

Om forfatteren
John Klausen, cand.jur., ph.d., er ansat som lektor i socialret på Aalborg Universitet.

Indholdsoversigt

Kapitel 1. Baggrund og udvikling
Kapitel 2. Generelt om revalidering
Kapitel 3. Afklaring af revalideringsberettigelsen
Kapitel 4. Tilrettelæggelse af revalideringen udmålingen
Kapitel 5. Revalideringshjælpen
Kapitel 6. Under revalideringen
Kapitel 7. Selvstændig virksomhed
Kapitel 8. Kompensation til handicappede i erhverv
Litteratur
Domme, ombudsmandsudtalelser og administrative afgørelser
Stikordsregister 

Køb bogen her

 

Mest Læste

Annonce