Fem gode råd til udvikling af digitale kompetencer

Uddannelse

26/09/2018 07:00

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet har i vores rådgivning af arbejdspladser fået god indsigt i, hvad der er vigtigt, når man kompetenceudvikler til digitalisering. Det har vi sammensat til 5 råd til arbejdet med udvikling af digitale kompetencer.

Ønsker din arbejdsplads at ruste medarbejdere og ledere til digital omstilling, så er der hjælp at hente. Vi har kondenseret erfaringerne fra flere hundrede rådgivninger af statslige arbejdspladser og tilpasset dem til fem gode råd til udvikling af digitale kompetencer.

1. Hav øje for alle ansattes behov

Det er afgørende at se på arbejdspladsen som en helhed. Der vil være forskellige kompetencer, der skal udvikles hos de enkelte medarbejdergrupper.

Ledernes kompetencer er alt afgørende for at sikre, at de kan medvirke til at fremme motivationen i hele organisationen og selv være aktive ambassadører og deltagere i forandringsprocessen.

Medarbejderne vil typisk have forskellige udgangspunkter for digitalisering. De vil skulle bruge nye digitale værktøjer i forskellig grad, hvilket giver forskellige kompetenceudviklingsbehov.

Vær opmærksom på, at der også kan være behov for, at indsatsen omfatter almene kompetencer i dansk, sprog m.v. Det kan være forudsætningen for digital kompetenceudvikling.

2. Udvikl et digitalt mindset

Det vil som regel være hele organisationen, som vil blive påvirket af den digitale udvikling. Det er derfor sjældent nok bare at lære at bruge et nyt system. Der skal også være plads til at arbejde eksperimenterende, at kunne samarbejde og at kunne lære af fejl. Læs mere om digitalt mindset

3. Arbejd skridt for skridt

Digitale processer kræver en forandringsvillig tilgang. Der vil løbende være brug for tilpasninger, og alt løses ikke på én gang. Tålmodighed er en helt afgørende forudsætning, og at man på baggrund af erfaringer og delresultater, justerer kompetenceudviklingen løbende.

Kompetencesekretariatets skabelon til projektdesign kan være en hjælp til at skabe overblik og løbende tilretninger, hvis man planlægger og gennemfører et kompetenceudviklingsprojekt.

4. Uddan digitale forandringsagenter

På større arbejdspladser vil det ofte være en god idé at klæde en gruppe medarbejdere på til at kunne medvirke i forandringsprocessen og inspirere kolleger og ledere.

Afhængig af arbejdspladsens behov vil følgende kompetencer skulle udvikles: projektledelse, kommunikation, teknologiforståelse, gevinstrealisering og servicedesign.

5. Få de digitale kompetencer ind i kompetencestrategien og i MUS

Kompetencestrategien bør forholde sig til, hvilke digitale kompetencer der skal udvikles. Det er derfor også vigtigt, at der i MUS-samtalerne opsættes udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det medvirker både til den enkelte medarbejders udvikling samt organisationens digitale udvikling.

Brug samarbejdsudvalget

Det er væsentligt, at samarbejdsudvalget løbende drøfter og prioriterer kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det er et godt forum til medarbejdere og ledelses dialog om og evaluering af udviklingsinitiativer.

Mest Læste

Annonce