Gennemsigtighed og åbenhed ved samkøring af data er vigtigt

Velfærd

13/06/2018 10:15

Per Hyldborg

Hvordan kan man agere etisk når man arbejder med data og analytiske værktøjer i komplekse scenarier?

Etik beskriver grundlæggende regler for god menneskelig adfærd og fortæller, hvordan vi bør gøre. Etik er med til at sætte normer for forholdet mellem mennesker og mellem borgere og samfundet. Fordi vi idag har adgang til store mængder af data, vil samkøring af data fremover blive noget , der kan bruges positivt, og være med til give danskerne bedre velfærd. Vi har muligheder, som vi ikke har haft før, og derfor et behov for en dataetisk ramme.

Men hvordan kan man agere etisk når man arbejder med data og analytiske værktøjer i komplekse scenarier på områder som Data science, machine-learning og artificial intellligence(AI)

Der skal skabes en grundlæggende tillid til, at virksomheder og offentlige institutioner håndterer data forsvarligt. Det kræver gennemsigtighed, og det kræver åbenhed. Vi har brug for en ramme, der kan hjælpe med at gøre samkøring af data til en tillidssag. For kun på den måde kan vi få skabt innovation og effektivitet i den offentlige sektor.

Umiddelbart er det komplekst, for der er mange data og mange personlige oplysninger, der kan bruges i mange sammenhænge, og dem skal vi passe på. Derfor er det vigtigt, at vi har et fælles normsæt, så det bliver nemt som virksomhed at agere dataetisk, at arbejde med og implementere etikken som en logisk del af udviklingen på de store datatunge områder. Dataetik skal tænkes ind i løsninger allerede når de fødes.

Debatten om dataetik er vigtig. For mig handler det ikke kun om, hvordan multinationale selskaber misbruger data – en vinkel som presse og politikere har haft stor fokus på. Jeg er helt enig i, at det skal der være kontrol over, for der er helt enorme økonomiske interesser på spil i denne debat, men hvis debatten  bliver for ensidig, så er jeg bange for, at vi mentalt lukker ned, før vi er begyndt. At vi får skabt en unødig borgerfrygt, der betyder, at vi ikke får udnyttet de positive muligheder, der ligger i samkøring af data, og som vi kan drage fordele af både som borgere og samfund, hvis vi vel og mærke håndterer det etisk korrekt.

For at nævne et par af positive eksempler på, hvad de nye muligheder kan bidrage med, så kan det være at opspore sygdomme tidligt, udpege udsatte børn eller at forudsige, hvor mangel på arbejdskraft vil opstå. Vi kan også bruge vores nye indsigter til at sikre, at kontrolressourcer anvendes der, hvor behovet er størst.

Vi mangler en seriøs debat om, hvordan en dataetisk ramme kan se ud, for at vi som borgere kan føle os trygge i en tid, hvor data er kilden til bedre velfærd, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi skal finde en god balance mellem det, der er nyttigt for samfundet, og det der er forretningsmæssigt i orden, og så skal vores etiske ramme passe ind i, at vi lever i en globaliseret verden.

Der er snart Folkemøde på Bornholm og der fortsætter debatten. På OPS-Scenen (Offentligt-Privat-Samarbejde) kan du møde min kollega Lars Kirdan, der sammne med partnerne på OPS scenen sætter fokus på emnet Dataetik under programpunktet: Når databeskyttelse er en luksus.

Oplægget til debatten lyder sådan:

Ansvarlig dataanvendelse skal være til fordel for borgere og virksomheder i en digital fremtid. Derfor skal vi afbekymre borgerne og sikre, at både de etiske og demokratiske problemstillinger bliver håndteret ordenligt i takt med eksplosionen i brug af data og i spredning af data. Det dobbelte dataetiske begreb viser sit sande ansigt, når manglende brug af data er skyld i, at de svage i vores samfund svigtes. Først der forstår vi, hvorfor debatten om dataetik er vigtig. De, der indser, at dataetik er samfundets ansvar på linje med grønt miljø og menneskerettigheder, bliver fremtidens vindere. Vi bliver nødt til at forstå værdien af data i en digital tidsalder, og at data er en vigtig del af de relationer og den tillid, vi har til hinanden. Hvordan får vi, som borgere det bedste fra den nye verden uden at give slip på respekten for privatlivets fred? Og hvor går grænserne?

Jeg glæder mig til at se hvor den dataetiske debat tager os hen, og jeg deltager gerne i yderligere debatter, der kan føre Danmark mod et anvendeligt dataetisk regelsæt.

Læs mere om hvor og hvorfor SAS Institute deltager i samfundsdebatter om brug af data på Folkemødet på Bornholm.

 

Mest Læste

Annonce