Sænk forbruget af antibiotika med smart brug af data og opfølgning på alle patienter

Sundhed

10/04/2018 12:00

Simon Bülow

Man skal passe på med ikke at skabe en generel opfattelse af, at man ikke må bruge antibiotika. Det er det unødige forbrug, vi skal af med. Det er vigtigt at sætte fokus på dette, så antibiotika fortsat i fremtiden kan bekæmpe infektioner.
Hen over den forløbne weekend har der i nyhederne været et stærkt fokus på, at Region Hovedstaden fremover skal bruge mindre antibiotika end tilfældet er nu. Det betyder ikke, at patienter ikke må få nødvendig antibiotika, men at man kan blive mere præcis og akkurat i  brugen af antibiotika blandt indlagte patienter.   I nyhederne på DR fremgik det blandt andet, at man på hospitalerne i Region Hovedstaden ville igangsætte en række initiativer, der skal resultere i, at den unødvendige del af det eksisterende forbrug sænkes mere end hvad de nationale retningslinjer[1] har som mål. Jeg ville gerne have hørt mere om disse initiativer.   Man skal efter efter min mening passe på med ikke at skabe en generel opfattelse af, at man ikke må bruge antibiotika. Det er det unødige forbrug, vi skal af med. Det vigtigt for at sætte fokus på dette, så antibiotika fortsat i fremtiden kan bekæmpe infektioner.   Man ved nemlig, at der bliver udskrevet for meget og forkert antibiotika, og at man kan blive mere præcis og akkurat i brugen af dette blandt indlagte patienter. Det gør man noget ved i Region Syddanmark. Her har man fornyligt igangsat et datadrevet projekt, Antibiotic Stewardship til at understøtte netop dette arbejde. Et udviklingsprojekt, som jeg har deltaget i.   Region Syddanmark har sammen med SAS Institute udviklet en måde, hvorpå man nøjagtigt kan følge antibiotikaforbruget på et regions-, hospitals-, afdelings- og individniveau på alle patienter. Antibiotic Stewardship skal understøtte ændringer i kulturen for brug af antibiotika blandt læger og sygeplejersker, således at antibiotika anvendes med omtanke for både patienten og fremtidige patienter og kun anvendes, når der er en indikation for antibiotika-behandling.   Antibiotic Stewardship skal fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika med henblik på at give patienten en  optimal behandling og reducere resistensudvikling.   Antibiotic Stewardship Antibiotic Stewardship giver læger og sygeplejersker et overblik over alle patienter i antibiotisk behandling og gør særligt opmærksom på de patienter, hvor klinikerne ikke overholder de gældende retningslinjer.   Fordelene er:
  • Skaber overblik over al antibiotisk behandling
  • Sikrer patienterne akkurat og rationel antibiotisk behandling
  • Øger patientsikkerheden
  • Formindsker forbruget af unødvendig antibiotika
  • Dokumenterer det præcise forbrug af antibiotika
  Kig Region Syddanmark over skulderen Jeg synes, vi skal blive bedre til at lære af hinanden i sundhedssektoren. Derfor håber jeg, at Region Hovedstaden og andre vil lære af de skridt, Region Syddanmark allerede har taget.   Koncernledelsen i Region Syddanmark har selv store forventninger til brugen af det nye værktøj, der er udviklet i et tæt samarbejde med Overlæge Jens Kjølseth på Vejle Sygehus.   Ved at udnytte de bedste muligheder fra den nyeste teknologi og koble dem, med den basal lægefaglig viden sikrer Region Syddanmark bedre beslutningsgrundlag og transparente og veldokumenterede beslutninger. Jeg er imponeret over, at , at Region Syddanmark er nået så langt med at sikre at både personale og ledelse både har specialiserede, moderne, analytiske værktøjer til rådighed for at kunne løse dette problem. Læs mere om datadrevet ledelse i sundhedsvæsenet her.   [1] https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Antibiotika-handlingsplan-frem-mod-2020/DK-Handlingsplan-05072017.pdf    

Mest Læste

Annonce