VUC Syd får sønderlemmende kritik af styrelse

VUC Syd bedes betale 1,2 millioner kroner tilbage for leasing af BMW'er, pædagogiske dage i udlandet, sponsorater og indkøb af Apple-ure.

VUC Syd i Haderslev har i alvorlig grad overtrådt lovgivningen, udvist mangel på sparsommelighed i udbredt grad og ikke taget hånd om habilitetsproblemer.

Det fremgår af Undervisningsministeriets foreløbige afgørelse om de kritisable og ulovlige forhold på VUC Syd, som Radio24syv i sommeren og efteråret 2017 afdækkede.

Her fortalte radioen en række historier om overforbrug hos både ledelsen og bestyrelsen, ulovlige ansættelser af familiemedlemmer og millionordre til direktørens forretningsforbindelse.

Nu kommer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet så med en sønderlemmende kritik af institutionen:

Læs mere om VUC Syd-sagen

Få overblik i sagen om VUC Syd her 

”Ud fra en samlet vurdering er det styrelsens opfattelse, at VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt, den lovgivning, som gælder for VUC Syd,” skriver styrelsen i en afgørelse, som er sendt til bestyrelsen på VUC SYD i Haderslev.

VUC Syd mødes samtidig med et tilbagebetalingskrav på 1,2 millioner kroner for at have udvist manglende sparsommelighed ved at have afholdt udgifter til leasing af BMW-biler, pædagogiske dage i udlandet, sponsorater, indretning af direktørens kontor og indkøb af Apple-ure.

”Det indgår i vurderingen, at VUC Syd har udvist manglende sparsommelighed i forbindelse med sin forvaltning af udgifter,” lyder det fra styrelsen, som samtidg pålægger bestyrelsen på VUC Syd at udpege en anden revisor.

"Styrelsen pålægger bestyrelsen straks at afsætte nuværende revisor og udpege en ny revisor med virkning fra og med revisionen af årsregnskabet for 2017."

Bestyrelsen har nu tre uger til at svare på den foreløbige afgørelsen, hvori styrelsen på en lang række punkter kritiserer insitutionen – herunder VUC Syds administration af statstilskud, faglige og pædagogiske kompetencer, løn- og ansættelsesforhold, manglende sparsommelighed og revision. 

Derudover oplyses det, at bestyrelsen på VUC Syd kan blive fjernet af ministeren, hvis ikke institutionen efterlever de mange påbud.

"Såfremt bestyrelsen ikke efterlever de nævnte påbud om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren beslutte, at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller at bestyrelsen træder tilbage."

 
Emneord: Radio24syv, VUC Syd, Professionshøjskoler, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også