Huset Zornig har samlet Falck, IKEA, Securitas, Cph West og flere kommuner om udvikling af et mønsterbryderprogram.

Zornig udvikler mønsterbryderprogram

Danmark skal have flere mønsterbrydere. Derfor vil Huset Zornig nu i samarbejde med kommuner, skoler og virksomheder udvikle et egentligt mønsterbryderprogram, der hjælper socialt udsatte unge til uddannelse og job.

Det er blevet vanskeligere for unge i Danmark at bryde den negative sociale arv. Derfor er der behov for en styrket indsats, der støtter unge fra socialt udsatte familier med et mønsterbrud, så de får en uddannelse, arbejde og et selvforsøgende liv. Sådan begrunder Lisbeth Zornig Andersen et nyt initiativ fra Huset Zornig, som har til hensigt at udvikle et egentligt mønsterbryderprogram sammen med blandt andre Rødovre, Vallensbæk og Ishøj kommune, Falck, Securitas og IKEA, samt CPH West.

Om Huset Zornig

Find artikler og blogs fra Huset Zornig og Lisbeth Zornig Andersen her.

 

”Kravene til at begå sig i samfundet, på uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet er blevet skærpet i de seneste årtier. For unge, der kommer fra socialt udsatte familier, hvor forældrene ikke magter at levere den støtte, de har brug for, er overliggeren til et normalt liv – eller den danske drøm – blevet højere. Vi har derfor brug for en systematisk og vedvarende indsats over for de unge, så de magter et mønsterbrud. Både for deres skyld og samfundets – det er rasende dyrt at tabe de unge, så de bliver parkeret på overførselsindkomster resten af livet eller presset ud i kriminalitet,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

                     L​æs mere fra Huset Zornig
 
Færre bryder den negative sociale arv
Analyser fra såvel PISA-konsortiet som Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at antallet mønsterbrydere siden 1990erne ikke alene er stagneret, men direkte faldet. Ifølge den seneste analyse fra AE fuldførte 6 af 10 unge med forældre uden uddannelse selv en uddannelse efter grundskolen i 1990erne. I dag er det kun godt hver anden, der gør det.
 
Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra AE konstaterer, at ”det er et stort problem, at der bliver stadig længere mellem mønsterbryderne.”
 
Lisbeth Zornig Andersen er enig.

”Vi har i mange år vedvarende set, at omkring hver femte ung ender uden en erhvervskvalificerende uddannelse. Mange af dem mangler en støtte, som rækker ud over lektiehjælp i skolen slår ikke til. Derfor har vi brug for at sætte mere fokuseret ind, hvis vi virkelig mener noget med, at alle børn og unge skal have lige muligheder for et godt liv,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Utilstrækkelig hjælp til unge
Lisbeth Zornig Andersen er selv mønsterbryder, opvokset i en dysfunktionel familie på Lolland og institutionsanbragt i store dele af sin opvækst. Hun fik selv som ung massiv hjælp til at få en uddannelse, og endte med at læse til cand. polit. på Københavns Universitet.
 
”Jeg fik som 17-årig hjælp til at finde en bolig, indrette den, hjælp til min økonomi, hjælp fra en mentor, hjælp til ubegrænset psykologstøtte. Uden den hjælp havde jeg næppe klaret det. Den hjælp, jeg fik, kan de unge ikke få i dag. Samtidig er kravene til de unge om at begå sig blevet skærpet. Det er jo helt bagvendt, og det skal vi have rettet op på,” siger hun.
 
Vigga Pedersen, teamleder af Ungeindsatsen på Rødovre Kommunes Jobcenter, erkender et behov for en styrket indsats.

”Der er behov for et program, der kan mere, end lovgivningen gør det muligt for os at gøre i dag. Vi håber på, at civilsamfundet kan spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at støtte unge til mønsterbrud,” siger hun.

Samme behov for en udvidet indsats konstaterer virksomheder, der arbejder med socialt udsatte unge. Falck, Securitas og IKEA deltager i mønsterbryderprojektet, og har alle erfaring med at hjælpe socialt udsatte unge til at fungere på en arbejdsplads.

”Virksomhedernes udfordring er, at de har de unge fra 8 til 16, og støtter dem der, men hvem hjælper de unge fra 16 til 8? Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der støtter de unge både i privatlivet og arbejdslivet, så de ikke falder i grøften undervejs. Det samme gælder uddannelsesinstitutionerne. Selv de unge, der lykkes at få en læreplads eller videreuddanner sig, kæmper ofte med at komme fri af et miljø og netværk, der trækker dem ned, eller med problemer som gæld, dårlig bolig og misbrug,” siger Lisbeth Zornig Andersen.
 
Sammenhængende indsats
Projekt Unge Mønsterbrydere sigter derfor efter at udvikle et sammenhængende program, hvor de unge får støtte fra 14-15 års alderen, indtil de er 25 eller kan stå på egne ben. Hensigten med programmet er at skabe en sammenhængende model, hvor forældre, lærere, arbejdsgivere og sagsbehandlere samarbejder med et korps af mentorer om at støtte de unge.
 
”I første fase handler det om at udvikle det ideelle mønsterbryderprogram, og identificere barrierer og muligheder. Her ser vi også på de allerede eksisterende indsatser over for unge, hvor flere har succes, men som ofte er lokale og nogle gange underfinansierede. I næste fase vil vi afprøve mønsterbryderprogrammet i praksis med henblik på en national udrulning,” siger Lisbeth Zornig Andersen.
Hun betoner, at mønsterbryderprogrammet for de unge ikke må stå alene. Der er samtidig behov for en tidlig indsats, der hjælper hele familien allerede når børnene er små.
 
”Mønsterbryderprogrammet sætter ind der, hvor de unge typisk skal til at vælge deres fremtid, bevidst eller ubevidst. Men for at øge deres chancer er det selvfølgelig vigtigt at sikre dem den bedst mulige opvækst. Her kan vi hjælpe børnene ved at hjælpe forældrene, ved at tilbyde forældrekurser for førstegangsforældre og en helhedsorienteret social indsats over for hele familien, når de står i problemer. Den form for forebyggende og tidlig helhedsorienteret indsats arbejder mange kommuner heldigvis allerede med i dag, hvilket er godt, og øger chancerne for flere mønsterbrud i fremtiden,”
siger Lisbeth Zornig Andersen.
 
Programmet forventes at være færdigudviklet efter sommer.
Emneord: Lisbeth Zornig Andersen, Helhedsindsats, Huset Zornig, Falck, Securitas, IKEA, OPS, Mønsterbrydere, Cph West, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, Mønsterbryderprogram, Socialt udsatte, 5 år med DenOffentlige
Huset Zornig på DenOffentlige.dk Huset Zornig stræber efter at blive en samlende platform for eksisterende og kommende initiativer på udsatte området i Danmark....
Aktivitet: Artikler: 53 | Events: 4 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 19.04.15 Linda Sommer
  Møsnterbrydere

  At blive lyttet til, blive mødt med en tilgang hvor man anerkendende kan hjælpe børn og unge til det, der kunne blive deres succes og positive tilgang i livet. Miljø og rammer skal være udviklende og ikke destruktive. Være opmærksom på i hvilken kontekst at forældrene bidrager til udvikling og kærlig omsorg.
  Yderst relevant at inddrage relevante samfundetsaktører / virksomheder / foreninger / netværk
  Opfølgningen på alt dette kræver, at vi har sagsbehandlere, der har tid til at komme ud af kontoret og tid til fordybelse. Her forventer jeg, at kommunerne tør ta´ ved lære af Herning-modellen vedr. tidlig indsats, kvalitet og helhedsorienteret indsats. Tør lave en investering i det enkelte individ og forældre/værge/netværk, der kan give god mening og skabe mønsterbrydere. Jeg tror på, at vi godt kan blive lidt bedre. Jeg tror på, at vi er nødt til at gå nye veje for at skabe mønsterbrydere og hiser dette initiativ velkomment.
  (Konservativ byrådspolitiker i Lolland Kommune og medlem af HB i Red Barnet)

 • 18.04.15 Karsten sletting olsen
  Mønsterbryder

  Det lyder alt sammen fint men man skal jo også se på om kommunen er klar til at hjælpe de unge og ikke bare kommer med en masse tomme ord for at tilfredsstille forældrene / plejefamilien og ikke mindst de unge . Tænker at det er vigtigt når man arbejder med unge om det er på opholdssted eller i plejefamilie så skal der arbejdes lige så meget med familien som med den unge, har selv været plejefamilie i mange år og har i den tid forsøgt at fortælle kommunen vigtigheden i at forældrene er den største opgave, det være sig når det enkelte barn er på weekend hos forældre som bombardere barnet med oplysninger om at barnet ikke skal lytte til plejefamilien eller opholdsstedet, ofte ville jeg ønske det var nemmere at få en tvangsfjernelse igennem så samværet kunne været overvåget. Kære Lisbeth Zornig , ville ønske jeg kunne fortælle dig min historie, dette kræver at jeg kan sidde overfor dig da det ikke er passende her på fb, bla. Af hensyn til plejebarn og min egen familie. Vi er i den grad blevet ødelagt af en kommune. Hilsen Jannie Olsen og Karsten sletting Olsen

 • 17.04.15 Boe Carslund-Sørensen
  Måske den negative sociale arv kræver helt andre løsninger

  Jeg tror desværre, at der skal startes et helt andet sted, hvis projektet om at bryde den negative sociale arv skal lykkes.

  JP, viden dd. Under noter: Jo fattigere forældrene er, des mindre bliver deres børns hjerner, fortæller amerikanske forskere fra bla. Columbia University i et nyt studie. Vores studie viser, at der er en klar sammenhæng mellem socialøkonomisk status og hjernestrukturen hos børn uanset etnisk baggrund, siger lederen af studiet lektor Kimberly Noble.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også