Tværgående sundhedsvæsen gavner borgeren

I Aalborg Kommune er den øgede satsning på ”Det nære sundhedsvæsen” nu en del af kommunens samlede sundhedsindsats. Visionen om et sundhedsvæsen tæt på borgeren bygger på Kommunernes Landsforenings (KL) tiltag for at mindske afstanden mellem borgeren og det offentlige.

”Vi vil gerne være med til at give borgerne et sundere og længere liv, og med ”Det nære sundhedsvæsen” har vi netop taget et stort skridt”, fortæller rådmand Tina French Nielsen. Hun fortsætter: ”Vi tænker helhed i forhold til borgeren. Og jo tidligere vi sætter ind med at forebygge - jo færre indlæggelser med efterfølgende genoptræning får vi. Det er selvsagt til stor glæde for borgerne. Men også for sygehusene, fordi vi som kommune kan aflaste både før og efter en indlæggelse. Dermed sparer vi både penge på sygehusene og i kommunekassen”.

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik har allerede fokus på borgerens velfærd. Derudover er en bred vifte af tiltag er sat i gang i tæt samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Regionen og de praktiserende læger.

Konkrete tiltag

De såkaldte akuttilbud er et eksempel på det tværgående samarbejde. Her sikres akut syge borgere de rigtige tilbud gennem et kvalificeret pleje- og behandlingsforløb. Det højner både borgernes trivsel og livskvalitet samt reducerer antallet af akutte genindlæggelser.

Udskrivningsenheden er et andet eksempel på et bindeled mellem Aalborg Sygehus og Aalborg Kommune. Det skaber bedre sammenhæng i patientforløbene. Borgere med komplicerede udskrivningsforløb bliver fulgt tæt for at sikre tryghed i overgangen fra sygehus til eget hjem. Udskrivningsenheden, der er bemandet med medarbejdere fra Aalborg Kommune, har til huse på Sygehus Syd.

Emneord: Sundhed, Forebyggelse, Patientinddragelse, Borgerinddragelse, KL, Nære Sundhedsvæsen, Sundhedspolitik
Aalborg Kommune på DenOffentlige.dk Aalborg Kommune
Aktivitet: Artikler: 74 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.