Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Der er 15,8 procents forskel: "Ikke godt nok i 2024"

Arbejdsliv

17/04/2024 06:20

J. Bøgen

De 7,1 procent kan ikke forklares.

En helt ny analyse fra HBS Economics viser en lønforskel mellem mænd og kvinder på 15,8 procent.

Samlet kan 8,7 procentpoint af lønforskellen forklares ved de undersøgte parametre som bl.a. uddannelseslængde, erfaring, arbejdstid, arbejdsfunktion, personaleansvar, barsel og arbejdssted.

Det efterlader 7,1 procent i såkaldt forklaret lønforskel mellem kønnene.

"I 2024 er det simpelthen ikke godt nok, at mænd i gennemsnit tjener 15,8 procent. mere end kvinder i vores sektor og at over 7 procent af løngabet ikke kan forklares med andet end køn. Det kan og skal vi rette op på, og løsningen handler i høj grad om mere gennemsigtighed omkring løn og løndannelse”, siger Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet.

Over 32.000 brugt i analysen

Konsulenthuset HBS Economics står bag analysen af lønforskellen mellem mænd og kvinder ansat i danske penge- og realkreditinstitutter.

Analysen anvender faktiske lønoplysninger for 32.313 ansatte inden for penge- og realkreditinstitutter og den seneste viden fra forskningen om dekomponering af bruttolønforskelle.

Analysen anvender samme metode, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) til analyse af kønsmæssige lønforskelle på det danske arbejdsmarked.

”Lønforskellene eksisterer stadig til trods for forskellige tiltag i både dansk og europæisk lovgivning. Det understreger, at det er en opgave, der kræver fælles indsats – og hvor vi stadig ikke er i mål. Det arbejde hænger tæt sammen med at fremme flere kvinder i ledelse, at skabe en mere ligelig fordeling af barslen, at sikre reel løngennemsigtighed og at arbejde for en rapportering på løn, der kan synliggøre og bekæmpe forskellene”, siger Steen Lund Olsen.

Mest Læste

Annonce