Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Efter stor sag i Esbjerg: Vil have langt hårdere straffe

Arbejdsliv

27/02/2024 12:21

J. Bøgen

Derudover foreslår man også at kigge på muligheden for ID-kort.

Den fælles myndighedsindsats imod social dumping har undersøgt en polsk vikarvirksomhed, der udstationerer indiske arbejdere på en byggeplads i Esbjerg.

Det har resulteret i at 33 indiske medarbejdere er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven, da de manglede den nødvendige opholdstilladelse til at udføre arbejde i Danmark.

Hvis udnyttelsen af udenlandske kolleger skal stoppes, bør man se på at styrke den samlede indsats imod social dumping og fokusere på de virksomheder, der har ansvaret.

Ifølge Palle Bisgaard, næstformand i 3F’s Byggegruppe, handler sagen nemlig i virkeligheden om de virksomheder, der på det groveste udnytter arbejdere fra tredjelande:

"Det er rigtig godt, at myndighederne er lykkedes med at afsløre denne sag om manglende arbejdstilladelser. Men der er ingen tvivl om, at selvom det er de indiske arbejdere, der er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven, så er der jo en grådig virksomhed, der står bag dette," siger Palle Bisgaard.

"Det skriger til himlen"

Inderne udførte efter sigende arbejde, som hører under Dansk Metals overenskomster.

Ifølge forbundssekretær i Dansk Metal Keld Bækkelund er det afgørende, at den danske model og vores overenskomster overholdes, uanset hvem der udfører arbejdet:

"Vi er bekymrede over at se, at der er blevet udført arbejde af nogle udstationerede tredjelandsborgere, der ikke har haft arbejdstilladelse i Danmark. Det går jo ikke, at dansk lovgivning ikke bliver overholdt. Det gælder også vores overenskomster, som skal sikre samme løn for samme arbejde. Derfor vil vi nu undersøge, om der er foregået underbetaling af inderne på byggepladsen," siger Keld Bækkelund.

Palle Bisgaard fra 3F’s Byggegruppe mener, at sagen er et godt billede på virkeligheden for udenlandske kolleger i byggebranchen:

"Det skriger til himlen, at én kontrol, der sigter en gruppe arbejdstagere for overtrædelse af udlændingeloven, ikke sætter en stopper for det, vi oplever i byggeriet. De virksomheder, der systematisk udnytter den sårbare situation, som svage udenlandske kolleger står i, kan desværre fortsætte ufortrødent, og formentlig bliver de indiske medarbejdere bare sendt hjem for lud og koldt vand," siger Palle Bisgaard.

Vil have hårdere straffe

Derfor mener Palle Bisgaard også, at der bør sættes langt hårdere ind end tilfældet er i dag:

"Vi har behov for langt større konsekvenser for de virksomheder, der udnytter de udenlandske kolleger. Der mener vi, at den fælles myndigheds indsats bør styrkes og sørge for også at varetage medarbejdernes interesser. Derudover er det oplagt at indføre et ID-kort i byggeriet med bl.a. info om arbejdsgiver, så kontrollen kan styrkes," siger han.

Keld Bækkelund fra Dansk Metal understreger:

"Og så bør man se på at hæve bødestørrelsen og se på andre sanktioner over for de virksomheder, der står bag. Det skal ikke kunne betale sig at udnytte vores udenlandske kolleger."

Mest Læste

Annonce